Gimnazija Vukovar pokazala je visoku razinu zainteresiranosti za temu sigurnosti na internetu te potrebu permanentnog razvoja svijesti djece, mladih i odraslih po pitanju njihove sigurnosti u virtualnom okruženju.