Pozivamo sve zainteresirane škole da se potpuno besplatno uključe u CARNET sigma sustav i započnu s korištenjem „Urudžbenog zapisnika” – jednog od modula kojeg sustav nudi, a koji školama omogućava elektroničku evidenciju i kategorizaciju svih ulaznih i izlaznih dokumenata.