prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET sigma: Prijavite se na edukaciju o korištenju modula „Urudžbeni zapisnik“

Sve zainteresirane škole mogu se potpuno besplatno uključiti u CARNET sigma sustav i započeti s korištenjem „Urudžbenog zapisnika” – jednog od modula kojeg sustav nudi, a koji školama omogućava elektroničku evidenciju i kategorizaciju svih ulaznih i izlaznih dokumenata.

Uz uključenje u sustav škole imaju i mogućnost pohađanja online edukacije za rad u navedenom modulu koja će se održati 2. prosinca 2021. godine od 10 do 13 sati. 

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je prijaviti se na edukaciju u aplikaciji EMA sa svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr i odabirom opcije “Prijava na edukaciju”.

Edukacija će se održati preko Microsoft Teamsa, a poveznica za pristup edukaciji dostupna je u i aplikaciji EMA.

Osnovne funkcionalnosti modula

Pristup modulu u stvarnom vremenu mogu imati svi korisnici škole – od tajništva, računovodstva do ravnatelja, a korištenjem modula “Urudžbeni zapisnik” škole će imati transparentni prikaz sve izlazne i ulazne dokumentacije, mogućnost prilaganja skeniranog privitka urudžbiranog dokumenta, dohvaćanje podataka ulaznog e-računa u postupku evidentiranja/urudžbiranja.

Uz navedeno dostupan je i ispis izvještaja (knjiga primljene pošte, knjiga urudžbenog zapisnika, upisnik predmeta upravnog postupka) te mogućnost evidentiranja upravnih akata prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka.

O CARNET sigma sustavu

CARNET sigma sustav razvijen je sklopu programa e-Škole s ciljem uspostave centraliziranog, jedinstvenog i standardiziranog sustava za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama.

Riječ je o web aplikaciji kojoj se pristupa kroz internetski preglednik što znači da nije potrebna instalacija aplikacije na računalo i dolazak tehničara. Korištenje sustava za škole je besplatno i moguće mu je pristupiti s bilo kojeg mjesta koje ima internetsku vezu (radno mjesto, dom itd.). Škola kao korisnik ne brine o tehničkome rješenju te je školama, kao krajnjim korisnicima, osigurana tehnička i korisnička podrška.

Kako bi se osigurala sigurnost podataka, prijava u sustav je omogućena samo putem CARNET mTokena. Jedna od značajki sustava je i mogućnost korištenja cijelog sustava ili samo pojedinih modula ovisno o potrebama škole.