Kada je promet u pitanju opreza nikada nije dosta, a djeca na žalost danas nigdje nisu sigurna. Zbog toga je važno provoditi preventivne programe u školi. Mirta Balog Lovreković iz Osnovne škole dr. Vinka Žganca svake godine učenike priprema i sudjeluje na Državnom natjecanju u poznavanju prometnih znakova.