Suvremene didaktičke metode vide učitelja i učenika kao suradnike, kao partnere suodgovorne za uspješnost nastavnog procesa i promiču njihov odnos kao ključni element kvalitetne nastave.