Čitanje je aktivnost za koju učenike treba sve više motivirati pa je u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec odlučeno da čitanje ove školske godine potičemo i kroz Erasmus+ projekt.