Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 21. srpnja 2021. godine iza 15 sati.