prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Privremene rang-liste kandidata prijavljenih na studijske programe

Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 21. srpnja 2021. godine iza 15 sati.

S privremenih rang-lista brisani svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat će vidjeti svoj plasman na onim rang-listama koje se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od onog studijskog programa na kojem trenutno ostvaruje pravo upisa.
Bitno je napomenuti da je zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa 21. srpnja do 13:59 sati, a objava konačnih rang-lista je iza 15 sati.