Grad Velika Gorica tradicionalno organizira Mali fašnik za sve zainteresirane skupine osnovnih škola. Ove godine 11. veljače 2023. godine su učenici 4.a, 4.d i 5.a Osnovne škole Nikole Hribara sudjelovali u zajednički osmišljenoj točki.