Švicarske škole jedne su od najprestižnijih u svijetu, a brojne učenike privlače jer povezuju teorijsko i praktično znanje u svojim programima, između ostalih i u jezičnim kampovima.