Briga o zdravlju, a posebno mentalnom zdravlju važna je tema školskih preventivnih programa. U okviru preventivnog programa koji se zadnje dvije godine provodi u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar pod nazivom „Zdravlje prije svega” najveći dio odnosi se na brigu o mentalnom zdravlju i boljem razumijevanju sebe i drugih. U okviru programa održana je edukacija učenika i nastavnika.