U sklopu projekta “Prevencija ovisnosti o medijima kod djece predškolske i osnovnoškolske dobi“, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) izradilo je dva edukativna letka, odnosno preklopnika.