Izazov današnjeg modernog društva je sačuvati od zaborava stare sportove i igre i uključiti ih u svakodnevni život u obliku sportske rekreacije.