učenički domovi
Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2021. godini

Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2021. godini

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) ministar znanosti i obrazovanja, donosi Odluku o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2021. godini.