Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je odluku o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2022. godini.