Iako nas zrak posvuda okružuje, ne možemo ga vidjeti, omirisati niti okusiti. Možemo ga osjetiti kako se kreće dok puše vjetar.