U Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju školska pedagoginja Ivana Katić i učenici različitih uzrasta ovaj su dan obilježili na nekoliko različitih načina.