Prema najnovijim podacima objavljenim u znanstvenom časopisu Plos One, Vikinzi koji su plovili iz Skandinavije u Englesku sa sobom su poveli konje, pse, a možda i svinje, što pokazuje analiza ostataka kostiju.