U Zagrebu, 16. veljače 2024. godine održana je prva regionalna radionica za djelatnike Sveučilišta Sjever i sastavnica Sveučilišta u Zagrebu uključenih u pilot istraživanje, koje se provodi u okviru projekta e-Sveučilišta.