U utorak, 24. listopada 2023., Osnovnu školu “Ljudevit Gaj” Krapina je posjetila profesionalna prevoditeljica, gđa Lucija Raković rođena Radak.