cARNET-ova konferencija za korisnike u visokom obrazovanju pod nazivom „THECUC 2023 – Digitalna transformacija visokog obrazovanja: inovacije za budućnost učenja i poučavanja“ održat će se od 8. do 10. studenoga u Vodicama.