U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) održan je prvi sastanak “Radne skupine za digitalizaciju visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete pripreme i provedbe projekta e-Sveučilišta”.