prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Sveučilišta: prvi sastanak Radne skupine za digitalizaciju visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete pripreme i provedbe projekta

U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) održan je prvi sastanak “Radne skupine za digitalizaciju visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete pripreme i provedbe projekta e-Sveučilišta”.

Cilj projekta e-Sveučilišta jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH.

U sklopu sastanka, imenovanim članovima i članicama ustanova visokog obrazovanja predstavljen je koncept, sadržaj i opseg projekta e-Sveučilišta.

O projektu su govorili predstavnici MZO-a kao nositelja investicije “Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) – digitalna transformacija visokog obrazovanja”, CARNET-a kao nositelja projekta te glavnog partnera i koordinatora u procesu pripreme i provedbe projekta kao i predstavnici ostalih partnerskih organizacija – Sveučilišnog računskog centra (Srce), Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK).

Radnu skupinu čine po dva člana/ica iz redova predstavnika Rektorskog zbora, koji su na Vijeću veleučilišta odnosno Sveučilištu, prepoznati kao tzv. „Digitalni predvodnici“ – dokazani višegodišnji stručnjaci u područjima digitalne transformacije, rukovodeće i operativne razine, zaduženih za digitalnu infrastrukturu i/ili digitalno obrazovanje.

Radna skupina ima za cilj osigurati kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju između sveučilišta, Vijeća veleučilišta i CARNET-ovog projektnog tima.

Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem državnog tajnika resornog ministarstva Ivice Šuška. Nakon uvodnih riječi, gđa Dragana Kupres, voditeljica EU projekata pri Uredu ravnatelja CARNET-a ukratko je pojasnila konceptualne dijelove projekta dok je ravnatelj CARNET-a g. Hrvoje Puljiz, predstavio i dodatno naznačio ključne točke, okolnosti i preduvjete koji okružuju realizacije pojedinih elemenata projekta.

Zatim su voditelji stručnih timova mrežne, računalne infrastrukture i obrazovne podrške iz CARNET-a predstavili ulaganja koja su u nadležnosti CARNET-a, kao što su ulaganja u mrežnu i računalnu digitalnu infrastrukturu, opremu i povezane servise, aplikativna rješenja, alate i sadržaje, horizontalne aktivnosti kibernetičke sigurnosti, zatim obrazovne aktivnosti osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju kroz razvoj i eksperimentalnu provedbu modularnog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na visokoškolskim ustanovama kao i neophodnu korinsičku podršku i obuku stručno-tehničkog osoblja.

Nakon izlaganja CARNET-a, prezentacije ostalih Partnerskih organizacija imale su za cilj predstaviti ostale djelove elemenata projekata temeljem uloga, ekspertize i pravno formalnih nadležnosti.

Ravnatelj Srca Ivan Marić predstavio je aktivnosti razvoja informacijskog sustava središnjih evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), nadogradnja i prilagodba postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju i razvoj informacijskog sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) te sudjelovanje u istraživanjima koja će se kroz projekt provoditi kao i u izradi kurikuluma te evaluaciji eksperimentalne provedbe modularnog programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na visokoškolskim ustanovama.

Mr. sc. Sandra Bezjak v.d. ravnatelja AZVO-a,predstavila je aktivnosti sudjelovanja djelatnika AZVO-a u razvoju kurikuluma koji prethodi izradi obrazovnih modula programa za razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na visokoškolskim ustanovama te u evaluaciji izrađenih obrazovnih sadržaja i evaluaciji eksperimentalne provedbe spomenutog programa obvazovanja, zatim izradi modela vrednovanja digitalne zrelosti VU-a te provedbi postupaka vrednovanja.

Prof. dr. sc. Ivanka Stričević glavna ravnateljica NSK predstavila je aktivnosti unapređenja knjižnično-informacijskog sustava knjižnica visokog obrazovanja, opremanje i razvoj edukacijskih programa CroAtrium i Sci laba kao suvremenih centara za podršku digitalnoj tranziciji i online učenju u sustavu visokoškolskog obrazovanja i znanosti.

U drugom dijelu sastanka prezentaciju pod nazivom “Dosadašnja saznanja iz zajedničkog projekta MZO-EC-OEC”, održala je gđa Gillain Golden, predstavnica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), policy ekspert i voditelj projekta podrške “Digitalna zrelost visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj” proizašlog iz “Instrumenta tehničke pomoći EK“, naznačenog i u okviru predmetne investicije NPOO-a kao preduvjet prethodne realizacije pokretanja infrastrukturnih ulaganja, ali prije svega kao podrška pripremnim provedbenim aktivnostima projekta e-Sveučilišta.

Svrha predmetnog projekta podrške je analiza digitalne zrelosti i spremnosti hrvatskih visokih učilišta (VU) te izrada preporuka za potrebna ulaganja i razvojne aktivnosti koje će biti temelj za daljnje investicije u njihovo opremanje i proširenje podrške ustanovama, nastavnicima i studentima u online nastavi te nastavi na daljinu. Gđa Giillian je ukratko prezentirala glavne nalaze dijagnostike i tehničkog izvješća o digitalnoj zrelosti čije će preporuke OECD tima biti smjernice prilikom utvrđivanja razine, vrste opsega i svrsishodnosti ulaganja u okviru alociranih sredstava za projekt e-Sveučilišta, ustanova VO.

U okviru zadnje prezentacije koju je održala gđa Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja CARNET-a za podršku obrazovanju, svi članovi RS-a informirani su o javnom pozivu koji će biti uskoro objavljen, a putem kojeg će nastavno i stručno-tehničko osoblje iz javnih ustanova VO uključenih u projekt biti pozvani na uključivanje u pilot istraživanje koje će se provoditi prema metodi akcijskog istraživanja, a u koje će biti uključeni zainteresirani kandidati koji budu zadovoljavali kriterije koji će biti definirani u javnom pozivu.

Ciljevi ovog istraživanja su identificiranje dosadašnje primjene digitalnih tehnologija u nastavi visokih učilišta (VU), utvrđivanje specifičnih potreba nastavnog osoblja i studenata pri korištenju digitalnih tehnologija za unapređenje procesa učenja i poučavanja na visokoškolskim ustanovama, uspostava i izgradnja zajednice učenja i prakse te u konačnici izrada preporuka i primjera dobre prakse za primjenu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju i opremanje nastavnom opremom koja omogućuje i podržava suvremene oblike nastave te doprinosi osiguranju i unapređenju kvalitete učenja i poučavanja kao održivi i relevantni dio digitalne preobrazbe a koji ujedno može ubrzati i osnažiti digitalnu twin tranziciju studija i programa visokog obrazovanja.