prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Parkovi prirode: Telašćica i Vransko jezero

Kao što smo obećali prošli tjedan slijedi upoznavanje s florom i faunom te smještajem i osobitostima parkova prirode Telašćica i Vransko jezero. Kao i do sada, osim opisa parkova u tekstu možete pročitati i koje su sve zanimljive aktivnosti moguće na području Telašćice i Vranskog jezera.

Park prirode Telašćica

Uvala Telašćica smještena je u središnjem dijelu istočne obale Jadranskog mora, u jugoistočnom dijelu otoka Dugi otok. Zahvaljujući svojoj iznimnoj ljepoti, bogatstvu i značaju, ova uvala, okružena s 13 otoka i otočića, a koja sadrži i šest otočića unutar uvale, proglašena je parkom prirode 1988. godine.

Područje Parka prirode Telašćica obuhvaća 7.050 ha. To je područje bogato suprotnostima, tihim i mirnim plažama i položenom obalom s jedne i divljim strmim klifovima s druge strane, područje šuma alepskog bora i hrasta crnike s jedne strane, te ogoljelog kamenjara s druge, područje obrađenih polja prekrivenih vinogradima i maslinicima, ali i područje degradiranih oblika vegetacije koja prekriva suha staništa.

Tri temeljna fenomena predstavljaju osnovna obilježja ovog područja: jedinstvena uvala Telašćica kao najsigurnija, najljepša i najveća prirodna luka u Jadranskom moru, u kojoj su 25 malih plaža i 69 km razvedene obale, strmci otoka Dugi otok ili takozvane “stene”, koje se uzdižu do 200 metara nad morem i spuštaju se u dubinu do 90 m, i konačno slano jezero “Mir” s ljekovitim svojstvima.

Najslikovitiji među kornatskim otocima je otok Katina, a najneobičniji zasigurno Taljurić. U okolini su predivne obrađene livade, a na brežuljcima bogata mediteranska vegetacija s preko 300 biljnih vrsta i jednako bogatom faunom. Podmorski svijet broji preko 250 biljnih i 300 životinjskih vrsta. U podmorju su brojne i morske spilje u kojima žive rijetke vrste kao što je mesojedna spužva. Osim toga u pukotinama klifova živi poznati i vrlo cijenjeni crveni koralj. Ispod strmaca često se zimi mogu vidjeti jata dobrog dupina, jedinog morskog sisavca koji stalno boravi u Jadranu. Nekad je ovdje živjela i sredozemna medvjedica, ali je nestala. Na području Telašćice utvrđeno je i osam vrsta šišmiša, a od ostalih vrsta sisavca tu  obitavaju kućni miš, poljska voluharica i kuna bjelica.

Prema do sada dostupnim podacima u Telašćici je zabilježeno 79 vrsta ptica. Među njima su najzanimljivije grabljivice sivi sokol, eleonorin sokol i krški sokol. Iznad uvale u jatima lete i brojne čiope koje u zraku love kukce.

Od vodozemaca ovdje obitavaju dvije vrste žaba, gatalinka i zelena krastača, a na ovom području obitava i 12 vrsta gmazova te leptiri, paukovi i cvrčci.

O prisutnosti čovjeka na ovom prostoru pak svjedoči nekoliko nalazišta iz paleolitika, ostaci rimskih građevina u Maloj Proversi te brojne starohrvatske predromaničke crkve.

Moguće aktivnosti: krstarenje, pješačenje, vožnja biciklom, sportovi i rekreacija na vodi, autonomno ronjenje, rekreativni ribolov i fotografiranje.

Adresa internetske stranice: www.telascica.hr

Park prirode Vransko jezero

Kao jedno od rijetkih, gotovo netaknutih prirodnih staništa ptica vodarica, sa izvorima pitke vode te područje osebujnih specifičnosti i bioraznolikosti 1999. g. Vransko jezero sa okolnim područjem proglašeno je Parkom prirode. Granice Parka prirode Vransko jezero smještene su između Pirovca i Pakoštana.  Park je velik 57 km2, a najveći dio 30,02 km2 odnosi se na Vransko jezero, najveće jezero u Hrvatskoj, koje je zapravo kraško polje ispunjeno boćatom vodom. Položeno je u pravcu sjeverozapad- jugoistok i pruža se paralelno s morskom obalom od koje je mjestimično udaljen manje od kilometra.

Dominantna karakteristika ovog područja je posebni ornitološki rezervat koji je zbog svoje očuvanosti velkog tršćaka na SZ dijelu jezera kao rijetkog močvarnog sustava, velike bioraznolikosti, izuzetne znanstvene i ekološke vrijednosti 1983. g. uvršten u listu važnih ornitoloških područja u Europi (Important Bird Areas in Europe). Od 241 vrste ptica 102 vrste se gnijezde na području Vranskog jezera.

Među pticama gnjezdaricama nalaze se četiri vrste ugrožene na evropskoj razini i sedam vrsta ugroženih na nacionalnom nivou. Za neke od tih ptica Park prirode Vransko jezero je jedino gnjezdilište u mediteranskom dijelu Hrvatske. Područje Parka je i vrlo važno odmorište i hranilište za cijeli niz evropskih ugroženih vrsta.  Na zimovanje redovito dolazi više od 100 000 ptica vodarica.

Ekološki su značajne i riblje vrste, osobito sredozemna podvrsta crvenperke koja se  možda u cijeloj Hrvatskoj nalazi samo u ovom jezeru.

Područje koje gravitira parku obiluje kulturno-povijesnim spomenicima starosti i do četiri tisuće godina poput Rimskog akvadukta od Vrane do Zadra, križišta rimskih putova i dr.

Moguće aktivnosti: pješačenje, vožnja biciklom, športski ribolov, promatranje ptica i vožnja brodom.
Adresa internetske stranice: www.vransko-jezero.hr

Idući tjedan na repertoaru su parkovi prirode nizinsko-poplavnih područja: Kopački rit i Lonjsko polje.