prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Problemski vođena nastava predviđa niz koraka u nastavnom procesu, od postavljanja problemskog zadatka sukladno odgojno-obrazovnim ishodima, odabira aktivnosti za učenike, pružanja mogućnosti izvora za istraživanje, kontinuiranog davanja povratne informacije učenicima, vođenja bilješki o fazama realizacije zadataka i napredovanja učenika, raznolikih načina prikazivanja postignutih ishoda do analize i sinteze sadržaja, davanja priznanja i pohvala učenicima te ponavljanja i uvježbavanja, kao i poticanja samostalnosti i odgovornosti za učenje. Jedna od metoda u problemskoj nastavi je i projektna metoda kojom se razvijaju generičke kompetencije u učenika te omogućuje kurikulumski pristup sadržaju, kao i korelacija predmetnih područja i povezanost s međupredmetnim temama. Projektna metoda može se planirati, izvoditi i vrednovati u jednome nastavnom satu ili učenici mogu tijekom duljeg razdoblja raditi na predviđenom problemu/sadržaju/temi.

Projektnom nastavom učenici se samoorganiziraju, iskustveno uče, razvijaju komunikacijske i socijalne vještine, istražuju, rade na rješavanju problema, uče se odgovornosti i samostalnosti u realizaciji predviđenog cilja te im je omogućeno samovrednovanje postignuća. Projektnom nastavom učenik razumije, razvija sposobnost analize i sinteze te evaluacije i stječe raznoliko i zanimljivo iskustvo učenja. Projekti mogu biti u sklopu nastavnog predmeta, međupredmetni, školski ili izvannastavni. Nakon realizacije projekata važno je učenicima omogućiti prikazivanje rezultata. S obzirom na specifičnost metode učenja i poučavanja, način praćenja i vrednovanja je drukčiji pa tako nastavnik može koristiti različite check-liste realizacije zadataka, evaluacijske liste po etapama ili liste za samoevaluaciju/samoprocjenu učenika. Uloga je nastavnika da je voditelj, moderator, otvoren za pitanja, prati proces po etapama, daje povratnu informaciju učenicima o realizaciji zadataka, prati napredak i evaluira postignuća.

Predavačica je Natalija Šnidarić, Škola za medicinske sestre Mlinarska.

Webinar će se održati u utorak, 21. siječnja 2020. godine, u 15 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje se mogu pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8648.

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja