prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Podrška učenicima u online okruženju (prvi dio)

U cjelokupnoj situaciji koja je zatekla nastavnike, učenike, ali i roditelje koji su preko noći bili prisiljeni prebaciti se iz svojih učionica u virtualne učionice i krenuti s online nastavom, svi korisnici su se suočili s novim izazovima koji od njih zahtijevaju dodatno vrijeme i angažman kako bi se prilagodili i naviknuli na novi oblik nastave, odnosno učenja i poučavanja.

Ponajprije zbog fizičke udaljenosti od nastavnika podrška učenicima u online okruženju jedna je od najznačajnijih aktivnosti, ali i preduvjet za odvijanje nastave. Podrška učenicima obuhvaća organizacijske i pedagoške aspekte nastavnog procesa, a prijedlozi načina njene implementacije u online okruženju nalaze se u nastavku.

Organizacijska podrška učenicima

Prilikom organizacije e-učenja, odnosno nastave na daljinu, izuzetno je važno uz pripremu aktivnosti i nastavnih materijala kao i moderiranje procesa učenja i poučavanja voditi računa o drugim aspektima podrške kao što su administrativno-organizacijska pitanja (termini i način pristupa aktivnostima, evidencija sudjelovanja u aktivnostima i sl.), organizacija vremena i angažmana učenika, oblici i načini komunikacije s učenicima i roditeljima i sve ostalo što može utjecati na nesmetano i uspješno odvijanje nastave na daljinu.

Pri tome je posebno važno voditi računa o učenicima s teškoćama u razvoju koji i inače pohađaju nastavu prema individualiziranom programu pa su njima i njihovim roditeljima potrebne dodatne upute i podrška za pohađanje nastave na daljinu što uključuje prijedlog alternativnih i prilagođenih nastavnih aktivnosti, korištenje dodatnih digitalnih alata za provedbu nastavnih aktivnosti, prilagođeni način praćenja i vrednovanja uključenosti i angažmana učenika.

Neke od smjernica i preporuka koje vam mogu koristiti su sljedeće:

Pristup informacijama o organizaciji i načinu provedbe nastave na daljinu

 • Poželjno je da se informacijama pristupa na jednom mjestu koje nudi pristup različitim skupinama korisnika – informacije za nastavnike, za učenike, za roditelje. Na taj način će se svi korisnici naviknuti na jednu mrežnu adresu, odnosno mjesto na kojem mogu doći do svih informacija bez potrebe za traženjem informacija na različitim mjestima.
   
 • Informacije se trebaju kontinuirano ažurirati, a najnovije informacije bi uvijek trebale biti naglašene na vrhu.
   
 • Ukoliko ste u mogućnosti, poželjno je napraviti rubriku Često postavljana pitanja koja će korisnicima, u ovom slučaju učenicima i roditeljima, omogućiti jednostavan pregled osnovnih informacija bez potrebe za dodatnom višestrukom komunikacijom. Dobar primjer takve podrške možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta Škola za život.
   
 • Potrebno je osigurati kanal komunikacije za redovne sastanke s učenicima kao i za roditeljske sastanke, te za dodatna individualna pitanja i moguće dileme učenika i/ili roditelja. To može biti primjerice putem e-pošte za rješavanje individualnih pitanja ili putem nekog drugog kanala elektroničke komunikacije koji omogućuje brzu, sinkronu te prema potrebi grupnu komunikaciju kao što je to primjerice grupa na Viberu, Yammer mreža, Skype i sl.

Iako su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) i CARNET pripremili brojne upute, nastavne materijale, upute za e-učenje kao i sve ostale informacije koje su dostupne na posebnim mrežnim stranicama projekta Škola za život i CARNET-a, izuzetno je važno da nastavnici ili putem poveznica ili nekim drugim načinom koji je svakome ponaosob jednostavniji, prenesu sve relevantne informacije svojim učenicima i njihovim roditeljima.

Administrativno-organizacijska pitanja

 • U okolnostima u kojima svoje učenike i njihove roditelje ne možete vidjeti i obratiti im se uživo, jako je važno uz kanal elektroničke komunikacije koji ste odabrali ujedno odrediti i vrijeme, odnosno termine u kojima ćete im biti dostupni za komunikaciju.
  To vrijedi za sve oblike i načine komunikacije koje koristite sa svojim učenicima i njihovim roditeljima, odnosno kanale komunikacije koje koristite u različite svrhe (npr. roditeljski sastanci putem Skype grupe, informiranje učenika o zadacima i rokovima putem Microsoft Teams, pojašnjenje pojedinih dijelova lekcije uz mogućnost odgovaranja na pitanja učenika kroz webinar koji provodite putem aplikacije Google Meet ili primjerice korištenjem alata BigBlueButton u vašoj virtualnoj učionici u sustavu za udaljeno učenje Loomen, i sl.).
   
 • Ovisno za koje ste se digitalne alate za provedbu pojedinih nastavnih aktivnosti na daljinu odlučili, potrebno je utvrditi koje načine praćenja oni omogućuju i na koji način ćete onda vi pratiti sudjelovanje vaših učenika u nastavnim aktivnostima. Izuzetno je važno vaše učenike, a kod mlađih uzrasta učenika i njihove roditelje, uputiti na načine praćenja provedbe aktivnosti i angažmana učenika kako bi znali što se od njih očekuje. Primjerice, ukoliko koristite sustav za udaljeno učenje Loomen, u njemu možete kod svake aktivnosti uključiti opciju praćenja dovršenosti i preko Trake napretka vi i vaši učenici pratiti koje su aktivnosti i koliko uspješno završili.
   
 • Svakako je dobro razmisliti i odabrati alate za vrednovanje postignuća vaših učenika u skladu s dostupnošću digitalnih alata i uzrastu učenika. Način ocjenjivanja postignuća učenika važno je jasno komunicirati i prema učenicima i prema njihovim roditeljima (kod mlađeg uzrasta učenika). Uz već postojeće alate za vrednovanje koji su primjerice dostupni u sklopu sustava Loomen (Test, Zadaća i dr.), ideje za korištenje dodatnih digitalnih alata (koji su recenzirani) može pronaći na CARNET-ovom portalu e-Laboratorij.

Organizacija vremena i angažmana učenika

 • Iako je svima želja da se zadrži tempo provedbe nastavnog plana i programa kako bi se uz najbolju namjeru školska godina uspješno privela kraju unatoč okolnostima u kojima se nalazimo, ipak je jako važno svima, a pogotovo najosjetljivijoj i najvažnijoj skupini korisnika na koje smo svi usmjereni, a to su naši učenici, osigurati postepeno privikavanje i prilagodbu na novi način rada. Iz tog je razloga izuzetno važno voditi računa o tome koje su vrste nastavnih aktivnosti prikladne za pojedinu dobnu skupinu i uzrast učenika te koliko bi one trebale trajati s obzirom na zahtjevani angažman i mogućnost koncentracije učenika kod učenja na daljinu.
   
 • U početku je poželjno da nastavnik usmjeri više pažnje i ponudi učenicima pomoć u organizaciji vlastitog vremena za učenje i snalaženju s nastavnim aktivnostima na daljinu. Nakon što se učenici priviknu na novi način rada, može se postepeno uvoditi sve veći broj nastavnih aktivnosti koje su potrebne za ostvarivanje planiranih ishoda učenja te se organizacija učenja, odnosno osobnog angažmana učenika sve više prepuštati samim učenicima.
   
 • Potrebno je odrediti količinu dnevnog angažmana učenika uzimajući u obzir ukupan tjedni angažman učenika i sve nastavne aktivnosti organizirati tako da stanu u ukupan planirani tjedni angažman učenika – svi nastavni materijali koje moraju pogledati, poslušati, pročitati, svi zadaci koje moraju riješiti, a uključuju i zadatke za domaću zadaću, sve provjere znanja, sva sudjelovanja u diskusijama, istraživanja koja učenici trebaju obaviti i sve ostale nastavne aktivnosti koje provodite sa svojim učenicima i u koje su vaši učenici uključeni. Svakako je važno voditi računa da količina angažmana bude razumna i u skladu s dobi, odnosno uzrastom učenika i njihovim uobičajenim tempom rada, imajući u vidu dodatne izazove udaljenog učenja s kojima su učenici suočeni.

 

Literatura

 • Thorpe, M. (2002). Rethinking learner support: the challenge of collaborative online learning. Open Learning 17(2), 105-119.
 • Zawacki-Richter, O. (2004). The Growing Importance of Support for Learners and Faculty in Online Distance Education. U Learner Support in Open, Distance and Online Learning Environments. Bibliotheks und Informationsystem der Universitat Oldenberg.