prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Polaganje ispita državne mature 2021./2022. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

Za sve učenike i kandidate donosimo najnovije vijesti vezane uz polaganje ispita državne mature.

1. Učenici

a) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. godine i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe za iste ispite i razine ispita o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: NCVVO) slanjem e-pošte na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 31. 7. 2022. godine. Nije potrebno dostavljati novi obrazac i/ili dokumentaciju.

b) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. godine i koji žele neki drugi oblik prilagodbe od oblika koji su bili odobreni u ljetnome roku ili učenici koji pristupaju jesenskomu roku, a nisu imali odobrenu prilagodbu trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora koji obavještava NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine. Obavijest mora sadržavati popunjen obrazac zahtjeva za prilagodbu i pripadajuću dokumentaciju koja dokazuje opravdanost tražene prilagodbe.

2. Kandidati

a) Kandidati koji pristupaju jesenskomu ispitnom roku, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature na bilo kojemu roku ispita državne mature prijašnjih godina ili u ispitima ljetnoga roka državne mature 2021./2022. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju, osim u slučaju zdravstvenih teškoća.

b) Kandidati koji žele pristupiti ispitima jesenskoga roka, a koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije i smatraju da im je potrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 25. 7. 2022. godine.

Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Popunjeni Obrazac zahtjeva za prilagodbu (te medicinsku i drugu dokumentaciju koja dokazuje postojanje teškoće/invaliditeta) potrebno je dostaviti do 1. 8. 2022. godine.

Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo pripremu odgovarajuće dokumentacije:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti jest 25. 7. 2022., a za dostavljanje zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije 1. 8. 2022. godine.
Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati i neće biti odobreni.