prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

U Narodnim novinama, broj 41/2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2019. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature dostupan je na poveznici
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_41_845.html

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica MZO