prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Priča o postanku čovjeka: Neandertalci i anatomski moderni ljudi

U prethodnim smo nastavcima sage o neandertalcima naučili da je riječ o vrsti s kojom dijelimo zajedničke pretke i koja je vlada Europom desecima tisuća godina, dok su se na tlu Afrike neovisno razvijala nova vrsta – Homo sapiens.

Ta je nova vrsta s vremenom naselila Europu i ostale dijelove svijeta te zamijenila druge ljudske vrste koje su živjele na tim područjima. U znanstvenim krugovima vode se rasprave u kojima se pokušava doprijeti do konačnog zaključka na koji se način to vrijeme prijelaza i zamjene odvijalo, odnosno u kakvim su odnosima bili neandertalci i anatomski moderni ljudi. Danas su nam poznata tri modela koja objašnjavaju biološku evoluciju anatomski modernog čovjeka.

Homo sapiens, mudar čovjek, se neovisno biološki i kulturno razvijao na prostoru Afrike do prije otprilike 200 000 godina, nakon čega slijede migracije prema Aziji i Europi. Zagovornici „Out of Africa“ modela smatraju da su ti afrički, arhaični anatomski moderni ljudi napustili Afriku i u potpunosti zamijenili dotadašnje stanovnike Europe i Azije.

Dakle, prema ovom modelu nije došlo do miješanja modernih ljudi i neandertalaca, već su ih moderni ljudi postupno u potpunosti zamijenili. Suprotan model nazivamo modelom multiregionalnog kontinuiteta. On govori kako su se zajednice arhaičnih afričkih, europskih i azijskih populacija zasebno razvijale, izmjenjujući genetski materijal Prema tom modelu anatomski moderni ljudi i neandertalci došli su u kontakt, no nastavili su se razvijati neovisno jedni o drugima. Treći i najnoviji model nazivamo asimilacijskim modelom.

On se slaže s „Out of Africa“ modelom po pitanju razvoja modernih ljudi – razvili su se unutar jedinstvene regije u Africi te su se kroz vrijeme počeli širiti na prostore na kojima su živjele arhaične europske i azijske populacije. Međutim, prema asimilacijskom modelu anatomski su se ljudi u određenoj mjeri miješali sa starosjedilačkim populacijama. Kao rezultat dobili bismo jedinstvenu vrstu s nekim regionalnim razlikama.

Zbog klimatskih i geografskih promjena do kojih je došlo prije otprilike 75 000 godina kad je došlo do jakog zahlađenja. Zajednice neandertalaca koje su generacijama živjele u relativno toplim i ugodnim uvjetima Europe bile su prisiljene napustiti sjever i pratiti seobe velikih životinja prema jugu. Otprilike u isto vrijeme arhaični anatomski moderni ljudi počeli su izlaziti iz Afrike na sjever te su se te dvije vrste ljudi pronašle zajedno na relativno uskom geografskom prostoru – prostoru Levanta, odnosno Bliskoga Istoka, gdje su nekoliko tisuća godina te dvije skupine ljudi živjele na istom prostoru i dolazile u međusobni kontakt.

Sličnost u simboličkom izražavanju i materijalnoj kulturi upućuju da je došlo do kontakta i razmjene ideja. Iako ne možemo sa sigurnošću tvrditi u kakvim su odnosima bile zajednice neandertalaca i anatomski modernih ljudi, mislim da sa sigurnošću možemo odbaciti model „Out of Africa“ o kome je bilo riječ u početku ovoga članka. Dugotrajan suživot i razmjena ideja nije u skladu s teorijom o anatomski modernim ljudima koji su se bez miješanja i kontakta širili Europom i Azijom. Osim toga, dokazano je da su na prostoru Levanta anatomski moderni ljudi stigli prvi, a neandertalci su stigli nekoliko desetaka tisuća godina kasnije i neko vrijeme živjeli u blizini.

Nove analize DNK rađene na rumunjskim nalazima anatomski modernih ljudi starih oko 40 000 godina donijele su dokaze da je došlo do miješanja s neandertalcima te je pronađeno 6-9% neandertalske DNK. Sukladno tome, možemo odbaciti i model multiregionalnog kontinuiteta koji tvrdi da su se lokalne zajednice razvijalne neovisno jedna o drugoj. Možemo zaključiti da asimilacijski model trenutno najbolje odgovara procesima koji su se odvijali na Levantu u ovom periodu te da iako su anatomski moderni ljudi zavladali cijelim svijetom, taj proces nije bio linearan niti jednostavan za razumijevanje.

 

Popis literature:

  • Fu, Q. i suradnici. 2015. An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor. Nature 524: 216–219.
  • Janković, I., Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva. Zagreb: Školska knjiga.
  • Karavanić, I. 2006. Život neandertalaca. Zagreb: Školska knjiga.