Primjer dobre prakse: Strip o trigonometriji

Učenici prvih razreda Tehničke škole Bjelovar izradili su stripove koji uključuju priče u kojima su korišteni matematički problemi s trigonometrijom pravokutnog trokuta.

Nastavnica matematike dala je projektni zadatak učenicima da svoju ideju primjene trigonometrije pravokutnog trokuta u svijetu oko sebe pokušaju interpretirati u obliku trigonometrijskog stripa. Za izradu projekta imali su rok dva tjedna. Na inovativan način obrađena je cjelina gradiva i učenici su zadovoljni ovim načinom rada.
Pogledajte matematiku na drugačiji način.