prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“

U studenome 2019. započela je provedba projekta Ministarstva kulture Republike Hrvatske e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine, predstavljenoga javnosti u Muzeju Mimara u Zagrebu 4. ožujka 2020. godine. U projektu kao partner, zajedno s Hrvatskim državnim arhivom, Hrvatskom radiotelevizijom i Muzejom za umjetnost i obrt, sudjeluje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Projektom se želi osigurati zaštita i mrežna dostupnost hrvatske kulturne baštine, sigurna pohrana digitalizirane baštine na jednome mjestu te njezina široka dostupnost uspostavom odgovarajućega informacijsko-komunikacijskog sustava, čija bi izgradnja dodatno pridonijela razvoju e-usluga, kao i standardizaciji programa digitalizacije u arhivima, knjižnicama, muzejima i ostalim baštinskim ustanovama u Hrvatskoj. Svaka od partnerskih ustanova projekta nositelj je specifičnih vještina, stručnih znanja i iskustava nužnih za uspostavu jedinstvenoga digitalnog sustava za sve hrvatske baštinske ustanove te razvoj e-usluga za njihove korisnike.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bitan je partner ovoga Projekta ne samo radi vrijedne baštine koju čuva u svojim zbirkama već i zbog svojega dugogodišnjeg rada na programima povezanima s digitalizacijom i razvojem sustava digitalne knjižnice. Također, njezina je zakonska obveza prikupljanje i pohrana obveznoga primjerka digitalne građe te uspostava i razvoj Hrvatske digitalne knjižnice.

U skladu sa svojim trenutačnim strateškim planom, Knjižnica sustavno radi na izgradnji infrastrukture nacionalne digitalne knjižnice radi omogućivanja prihvata obveznoga primjerka digitalne građe te upravljanja digitaliziranom građom, kao i razvoja novih usluga. Istom strategijom također je predviđeno da se sustav trajne pohrane digitalne građe razvija u suradnji s ostalim baštinskim ustanovama u Hrvatskoj, za provedbu kojega cilja projekt e-Kultura pruža idealan okvir.

Kao središnja knjižnica hrvatskoga knjižničnog sustava Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu bila je uključena već u pripremu ovoga Projekta te će u sklopu njegove provedbe sve hrvatske knjižnice poticati na digitalizaciju građe te primjenu međunarodnih normi i preporuka povezanih s razvojem interoperabilnih sustava i omogućivanjem okupljanja podataka. Programom projektnih aktivnosti planira se jačanje kapaciteta Knjižnice za digitalizaciju i provedba različitih programa edukacije, a Knjižnica će ujedno biti odgovorna i za odabir i obradu građe koja će se digitalizirati u sklopu Projekta.

Spoznaje i iskustva Knjižnice stečena brojnim dosadašnjim projektima digitalizacije, kao i vrijedna digitalna građa dostupna na portalu Digitalne zbirke NSK, zasigurno će umnogome pridonijeti uspješnoj provedbi ovoga Projekta i jačanju digitalizacije među ustanovama i organizacijama u baštinskome sektoru Republike Hrvatske.