prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projektna suradnja strukovnih škola na županijskoj razini

Početkom školske godine 2019./2020., započeo je projekt  “I ja sam srednjoškolac – upoznajmo se!”. Riječ je o suradnji strukovnih škola: Srednja strukovna škola ban Josipa Jelačić Sinj i Komercijalno-trgovačka škola Split, na županijskoj razini čije su se projektne aktivnosti već proširile na međužupanijsku razinu.

Cilj projekta je upoznati vršnjake srednjoškolce iz srodne škole i njihovo školsko i gradsko okruženje.Prva stručna posjeta Sinju je bila u listopadu 2019. godine. Učenici prvih razreda koji se obrazuju za zanimanja komercijalist i prodavač iz Komercijalno-trgovačke iz Splita sa svojim razrednicama, profesoricama Jasenkom Rašetina i Anicom Podrug su došli u školu u Sinj u sklopu obilježavanja Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2019. godine pod nazivom “Vocational schools- Let's meet”.

Nakon edukativne radionice: Primjer dobre prakse “Strukovne škole – upoznajmo se!”, koje su održale profesorice Nada Ratković i Jasenka Rašetina, učenici su sudjelovali u različitim aktivnostima prezentiranja strukovnih vještina od kojih im se posebno svidjela masaža ruku. Tijekom obilaska grada, gradskog parka, kulturnih znamenitosti grada u pratnji svojih domaćina i njihovih mentorica, profesorica Nade Ratković i Marijane Bilandžić, dogovorene su nove aktivnosti ovog projekta.

Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim temama za Sat razrednika za 1. razred srednje škole, a sudjelovanje učenika u projektu je dobrovoljno. Učenici su prihvatili svoje osobine i prepoznali vlastite mogućnosti kroz upoznavanje vršnjaka, njihovog školskog okruženja i grada u kojem žive. Načini realizacije projekta su stručni posjeti i oni su cjelodnevni (jednodnevni), a obuhvaćaju posjet školi i obilazak grada uz prezentaciju znamenitosti i običaja koju će pripremiti učenici domaćini. Načini za vrednovanje projekta: izrada prezentacija, izrada fotografija za školski pano, izrada izvješća za školski list i videozapisa za mrežnu stranicu škole.

Drugi stručni posjet Splitu dogovoren za ožujak 2020. godine, nažalost se zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, morao odgoditi. Projektne aktivnosti i druženja učenika nastavila su se u virtualnoj učionici, pomoću komunikacijskih alata i društvenih mreža.

Odgojno-obrazovni ishodi projekta jesu:

predstavljanje učenika uz opis osobnih karakteristika, uočavanje sličnosti i razlike u osobnim karakteristikama u odnosu na učenike iste dobi, izražavanje stavova, želja i interesa, surađivanje i sudjelovanje u donošenju odluka, pregovaranje, dogovaranje i poštivanje dogovora, aktivno sudjelovanje u aktivnostima skupine, kritičko raspravljanje o izazovima i dobrobiti različitosti, istraživanje i interpretiranje uzroka i posljedica socijalnih razlika u odabranim društvima, kritički odabir programa za rješavanje zadanog problema, stvaranje novih sadržaja (digitalna rješenja) samostalno ili u suradnji s drugima.

Očekivanja međupredmetnih tema su:

1. MPT Osobni i socijalni razvoj: A. 1. 1. Razvija sliku o sebi., A. 1. 3. Razvija svoje potencijale., B. 4. 2. Suradnički uči i radi u timu., C. 1. 3. Pridonosi skupini.

2. MPT Održivi razvoj: A. 4. 1. Razlikuje osobni od kolektivnih identiteta i ima osjećaj pripadnosti čovječanstvu, C. 4. 3. Analizira i uspoređuje uzroke i posljedice socijalnih razlika u nekim društvima sa stajališta dobrobiti pojedinca.

3. MPT Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: A. 4. 1. Kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju, C. 4. 4. Samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

Prezentacije rezultata projekta kao primjera dobre prakse za učenike i nastavnke već su u pripremi. Na zadnji dan nastave u petak, 26. lipnja 2020. godine, prezentacije će biti predstavljene i objavljene u virtualnoj učionici.

Više o projektu pročitajte na poveznici.

U prilogu pogledajte fotogaleriju: