prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Prirodoznanstvene kompetencije u kemiji su više od pukog praktičnog rada bilo u smislu pokusa, izrade plakata ili rješavanja zadataka. U sklopu njih učenici primjenjuju stečeno znanje na novim poljima i zadacima, ali i grade temelj za cjeloživotno učenje. Na ovome školskom satu cilj je pokazati kako praktična primjena kemije ne počinje na nastavi kemije u sedmom razredu. Ona treba biti inicirana puno ranije kako bi se kognitivno shvaćanje mikrosvijeta u učenika počelo razvijati već u nižim razredima.

Ovakav način rada učenicima bi uvelike olakšao kemiju kao nastavni predmet te poništio česte negativne predrasude prema učenju kemije. Uz primjere iz prakse bit će navedeni i prijedlozi nekih aktivnosti koje se mogu primijeniti bez obzira na opremljenost učionica.

Predavačica je Andreja Kakša, Osnovna škola Bartula Kašića.

Webinar će se održati u četvrtak, 16. siječnja 2020. godine, u 13 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje se mogu pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8631.

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.