prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Recikliranje je baš fora, reciklirati se mora

Učenici drugih razreda Osnovne škole don Lovre Katića iz Solina su s čiteljicama Ivanom Sedlar i Fani Vidović, rado su se odazvali pozivu predstavnika Grada Solina da posjete reciklažno dvorište gdje je organizirana edukativna interaktivna radionica za djecu.

Kako su planom i programom za druge razrede obuhvaćene teme razvrstavanja otpada i reciklaže, ovo je bila prilika da se teoretska znanja usvojena tijekom redovne nastave pretoče u praktične spoznaje na samom prostoru reciklažnog dvorišta. Saznanje da se u svakom kućanstvu svakodnevno sakupe velike količine smeća te da svaki pojedinac godišnje proizvede oko 400 kilograma smeća, a 80 % stvari koje se kupe upotrijebe se samo jednom bili su okidač u naumu pojačanog osvješćivanja važnosti recikliranja otpada.

Smeće se ne smije ostavljati u okolišu, u parku ni na ulici. Potrebno ga je rasporediti u predviđene spremnike te preraditi u nove korisne predmete tj. reciklirati. Takvim ponašanjem pridonijet će se zaštiti okoliša te sačuvati planet Zemlju od onečišćenja. Dolaskom pred lijepo uređeno reciklažno dvorište, smješteno podno padina Kozjaka, nije se moglo ne zamijetiti oduševljenje učenika izgledom istog. Cvrkut ptičica, niski let šarenih leptira, zujanje pčela na ljetnom jutru te nježni ples šarenog poljskog cvijeća, stvarali su bajkoviti ugođaj novootkrivene ljepote pitoresknog grada Solina. Na samom ulazu u dvorište dočekni od strane predstavnika Grada Solina, djelatnika komunalnog poduzeća Čistoća te lokalnih medija, učenici su oduševljeno zamijetili plave, zelene, žute i ostale boje spremnika za otpad. Ponosni što već znaju da plastika ide u žute, papir u plave, a staklo u zelene spremnike odmah su krenuli razvrstavati otpad koji su za ovu prigodu donijeli sa sobom od svojih kuća.

Prvi korak nakon razvrstavanja otpada bilo je vaganje, a tek onda raspodjela u odgovarajuće spremnike. Uz stručno vodstvo te edukativnu priču učenici su u potpunosti apsorbirali veliku količinu zanimljivih informacija. I sami učenici na teren su došli odlično pripremljeni. Uz već spomenuta obrazovna znanja, stečena na satovima prirode i društva te provučena nizom međupredmetnih tema kroz različite sadržaje preostalih nastavnih predmeta, donijeli su ovi mališani i nove, svježe ideje za unapređenje ekološkog sustava recikliranja u gradu. Naime, obzirom da je Grad Solin najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, vođeni idejama svojih učiteljica, učenici su izradili crteže dječjih spremnika za odlaganje otpada. Te ideje, malih kreatora uz pomoć svojih učiteljica prezentirati će članovima Dječjeg gradskog vijeća uz molbu da prijedloge usmjere na Grad Solin koji bi pomogao da se idejna rješenja konkretiziraju u stvarnosti. Tako bi sve Osnovne škole grada Solina dobile vesele spremnike koji bi dodatno poticale djecu na pažljivo razvrstavanje otpada.

Kraj ove lijepe priče učenici su zaokružili svojim literarnim radovima na temu Zaštita okoliša. Glasno su iščitavali svoje pjesme i eko poruke, a kao nagradu za ovu izuzetno kvalitetnu realizaciju mini projekta djeci su uručeni prigodni pokloni (majice s eko porukama, bojanke i edukativne brošure). Ovom hvalevrijednom gestom omogućeno je da se edukacija preko mališana provede i u njihovim domovima jer obitelj je početak i kraj svih životnih navika i vrijednosti. Stoga završimo ovu priču stihovima naših vrijednih učenica:

Otpad se reciklirati mora jer to je baš fora.
Papir, plastika ili staklo,
otpad je prepoznati lako.
Otpad u reciklažno dvorište treba odnijeti
i čistoću prirodi donijeti.
(P.T.)
Svi ćemo otpad reciklirati
I na bicikli pedalirati.
Imat ćemo čišći svijet
I na svakom kantunu novi cvijet.
(E. M.)
U kontejner se baca smeće,
a ne na livade gdje raste cvijeće.
(M. M.)