prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Samovrednovanje i učenici s teškoćama – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Jedan je od pristupa vrednovanju vrednovanje kao učenje. Učenici vrednuju vlastiti rad/uradak procjenjujući kvalitetu strategija učenja koje su primijenjene. Poticanje sposobnosti samovrednovanja u radu s učenicima s intelektualnim teškoćama može pridonijeti razvoju njihove samostalnosti u planiranju i praćenju njihova vlastitog napretka.

U webinaru se prikazuje način uvođenja učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja. U tu svrhu je razrađen program uvođenja učenika u samovrednovanje koji uključuje različite strategije potpore. Neke od metoda koje su pritom korištene su semafor, ljestve uspjeha, krug učenja, lice koje uči, paukova mreža, dnevnik učenja i  učenički portfolio.

Učenicima je pružana potpora u određivanju i primjeni različitih strategija učenja. Prikazat će se primjeri razrađeni i primijenjeni u radu s učenicima koji se školuju po posebnom programu uz individualizirani pristup u dobi od 11 do 14 godina. Metode i aktivnosti mogu se primijeniti i u radu s učenicima na početku školovanja u redovitome odgojno-obrazovnom programu.

Opisuju se oblici i metode rada primijenjeni u poticanju samokritičnosti učenika s ciljem  realnijeg procjenjivanja vlastitih snaga i slabosti ne ugrožavajući pritom njihovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Predavačica je Dinka Žulić, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Webinar će se održati u ponedjeljak, 13. siječnja 2020. godine, u 13 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje  pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8616.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.