prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Školska knjižnica u kontekstu obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tema proizlazi iz opsežnog longitudinalnog istraživanja nabavne politike u knjižnicama osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a u kojima se nastava izvodi na manjinskom/im jeziku/jezicima i pismu/pismima po modelima A, B i/ili C.

Navedeno istraživanje započeto je 2011. godine, a usporedno istraživanje obavljeno je 2016. godine kako bi se utvrdio eventualni napredak u postignućima po pitanju predmeta istraživanja.
Istraživanje i komparativna analiza rezultata dobivenih u dva navedena navrata polučili su zanimljive rezultate koji su početkom 2019. godine, nakon objavljivanja izvornog znanstvenog rada u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, dostavljena Ministarstvu na uvid, što je i bila jedna od obveza istraživačkog tima nakon dobivenog odobrenja Ministarstva i prethodne suglasnosti AZOO-a za provedbu istraživanja.
Istraživački tim činili su stručni suradnik knjižničar mentor Bojan Lazić i prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, redoviti profesor u miru.

Premda su predmet istraživanja činile zbirke u školskim knjižnicama, navedeno istraživanje može biti zanimljivo ne samo stručnim suradnicima knjižničarima, već i širem krugu odgojno-obrazovnih djelatnika koji svoj rad svakako koreliraju sa školskom knjižnicom na više načina, a isto tako i svima onima koji nisu dovoljno informirani o odgoju i obrazovanju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Rezultati istraživanja za cilj su prije svega imali doprinos razvitku odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske u cijelosti.

Predavač je Bojan Lazić, Osnovna škola Negoslavci.

Webinar će se održati u ponedjeljak, 3. veljače 2020. godine, u 13 sati. Predviđeno je vrijeme trajanja webinara jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje se mogu pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9528.

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja