prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Smjernice za poticanje učenika na veću angažiranost

Kako potaknuti učenike na veću angažiranost, svakodnevni je izazov za nastavnike. Uz stručnu literaturu, obvezno gradivo, ponekad je izazov kako prekinuti uobičajenu rutinu nastavnog sata i potaknuti učenike na samostalno istraživanje, promišljanje, refleksiju, kritičko mišljenje i diskusiju. 

Iako se možda čini kako današnji učenici, neovisno o dobi, više nisu znatiželjni, uz nekoliko smjernica, moguće je ponovo u njima potaknuti intrinzičnu motivaciju koja će ih paralelno potaknuti i na bolju angažiranost i želju za istraživanjem.

Odredite parove ili skupine učenika za grupni rad. Pritom razmotrite sljedeće: učenike koji nisu najbolji prijatelji ili se rijetko druže i surađuju, učenike kod kojih ste uočili razlike u karakterima i u načinima učenja i stavovima. Što se time želi postići? Prvenstveno, poučit ćete ih grupnom radu koji nije idealan i koji će im usmjeriti pozornost na to što znači raditi u okruženju koje im nije poznato, u kojem ne dominiraju kako inače imaju naviku i kako surađivati s kolegama koje ne poznaju. Suočit će se s različitim situacijama koje neće možda kod svakog učenika potaknuti angažiranost, možda prije želju za odustajanjem, ali upravo im na tom primjeru treba ukazati koliko je važno izboriti se za sebe i svojim angažmanom pridonijeti ispunjenju zadatka.

Nevezano koji predmet predajete, unesite priču u gradivo koje se uči i potaknite učenike na daljnje istraživanje. Priča služi kako bi probudila njihovu znatiželju. Priča ili možda čak određena vrsta zagonetke može biti početak zadatka koji učenici moraju dovršiti i koje se može formativno vrednovati. Pritom dozvolite učenicima slobodu hoće li zadatak napraviti samostalno ili u paru i omogućite im slobodu izričaja u prezentiranju tog zadatka. Budući da svaki učenik ima svoj stil učenja, jednako tako svaki učenik ima svoj stil prezentiranja i pri ovakvom je zadatku važno pružiti priliku da se izrazi na način koji mu najviše odgovara. Ako se odlučite na formativno vrednovanje, predlažemo vam da omogućite vršnjačko vrednovanje. Pritom usmjeravajte učenike da budu objektivni, kritični, ali da jednako tako obrate pozornost da u vrednovanju uvijek imaju poštovanja i da izbjegavaju ruganje ili neutemeljeno kritiziranje koje nema veze sa zadatkom.

Kada zadate određeni zadatak ponudite učenicima različite digitalne alate u kojima ga mogu realizirati. Prije nego što im ponudite izbor digitalnih alata, preporučamo vam da ih sami isprobate kako biste im mogli objasniti osnove i biti na raspolaganju ako nešto neće razumjeti. Daljnje istraživanje digitalnih alata prepustite učenicima.

Učenici često pitaju zašto moraju učiti određeno gradivo, čemu će im ono služiti i pružaju otpor. Umjesto uobičajenog razuvjeravanja, potaknite ih da sami istraže gdje sve mogu upotrijebiti stečeno znanje i zbog čega će im to znanje biti važno u budućnosti, usmjerite im pozornost na vještine koje razvijaju učenjem i koliko će im i one biti od važnosti u daljnjem školovanju, ali jednog dana i prilikom zapošljavanja. Generički odgovori na njihovo propitkivanje neće potaknuti njihovu znatiželju niti će ih potaknuti da u procesu učenja i izvršavanja zadatka iskoriste sva svoja znanja i vještine. Ponekad možete i vi prilikom predavanja istaknuti posebitosti gradiva koje predajete, zašto je ono važno i gdje se ono u svakodnevnom životu može upotrijebiti.

Izvor:

https://www.edutopia.org/article/7-ways-spark-engagement