SozialMarie – poziv na natječaj

SozialMarie i ove godine raspisuje novi natječaj iz područja civilnog društva i društvenog poduzetništva, projekti koje provode profitna poduzeća, ali i javna uprava, a koji nude inovativna rješenja za društvene izazove.

Prijaviti se mogu projekti koje vode privatne osobe, profitna poduzeća, projekti iz civilnog sektora (civilnodruštvene inicijative, nevladine i neprofitne organizacije, udruge) te jedinice javne uprave iz Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije te Hrvatske.

Prijavljuju se projekti koji se nalaze u uspješnoj provedbi, što znači da su u trenutku prijave još uvijek aktivni. Okončani projekti i projektne prijave ne uzimaju se u obzir.

Važno je da projektna inovacija odgovara Kriterijima za društvenu inovaciju, a projektne prijave trebaju odgovarati uvjetima sudjelovanja.

15 najboljih inovacija bit će 1. svibnja 2022. godine u Beču nagrađeno SozialMarie nagradom. Prve tri nagrade imaju vrijednost 15.000, 10.000 i 5.000 eura, a daljnjih 12 nagrada dodjeljuje se u vrijednosti od 2.000 eura.

Prijave se šalju putem prijavnog obrasca. Cjelokupni prijavni obrazac ispunjava se dvojezično: na jeziku zemlje prijavitelja i na engleskom jeziku. Iznimka: Za Sloveniju, Njemačku i Poljsku dovoljno je poslati prijavu na engleskom jeziku.

Projektnu prijavu moguće je predati do 18. siječnja 2022. u 23:55 sati. Potvrdu o uspješnoj prijavi prijavljeni će dobiti e-poštom.

Sve dodatne informacije o natječaju dostupne su na mrežnoj stranici SozialMarie.