prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

SozialMarie – poziv na natječaj

SozialMarie i ove godine raspisuje novi natječaj iz područja civilnog društva i društvenog poduzetništva, projekti koje provode profitna poduzeća, ali i javna uprava, a koji nude inovativna rješenja za društvene izazove.

Prijaviti se mogu projekti koje vode privatne osobe, profitna poduzeća, projekti iz civilnog sektora (civilnodruštvene inicijative, nevladine i neprofitne organizacije, udruge) te jedinice javne uprave iz Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije te Hrvatske.

Prijavljuju se projekti koji se nalaze u uspješnoj provedbi, što znači da su u trenutku prijave još uvijek aktivni. Okončani projekti i projektne prijave ne uzimaju se u obzir.

Važno je da projektna inovacija odgovara Kriterijima za društvenu inovaciju, a projektne prijave trebaju odgovarati uvjetima sudjelovanja.

15 najboljih inovacija bit će 1. svibnja 2022. godine u Beču nagrađeno SozialMarie nagradom. Prve tri nagrade imaju vrijednost 15.000, 10.000 i 5.000 eura, a daljnjih 12 nagrada dodjeljuje se u vrijednosti od 2.000 eura. Svi nominirani projekti sudjeluju u glasanju publike i mogu osvojiti dodatnih 1000 eura namijenjenih u edukacijske svrhe.

Ako ste nominirani, pozvat ćemo Vas na dodjelu nagrada u Beču da proslavite s voditeljima projekata iz drugih zemalja. Dobitnici nagrada dobivaju pismeno priznanje koje potpisuje međunarodni žiri, što je izvrsna referenca pri prijavama za projekte i nagrade. Nominirani projekti postaju dijelom međunarodne mreže društvenih inovatora i pozivaju se na događanja na temu društvenih inovacija. Pored ostalog, možete biti uključeni i u mentorski program.

Prijave se šalju putem prijavnog obrasca. Cjelokupni prijavni obrazac ispunjava se dvojezično: na jeziku zemlje prijavitelja i na engleskom jeziku. Iznimka: Za Sloveniju, Njemačku i Poljsku dovoljno je poslati prijavu na engleskom jeziku.

Projektnu prijavu moguće je predati do 23. siječnja 2023. u 23:55 sati. Potvrdu o uspješnoj prijavi prijavljeni će dobiti e-poštom.

Lokalni koordinator: ivana.perica@sozialmarie.org.

Sve dodatne informacije o natječaju dostupne su na mrežnoj stranici SozialMarie.