prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Srednja strukovna škola u Makarskoj dobitnik je Erasmus akreditacije

Srednja strukovna škola u Makarskoj ponosna je  što je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) prihvatila prijavu koja se vodi pod brojem 2022-1-HR01-KA120-VET-000110493 u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2022. za program Erasmus+, rok 19.10.2022. te je školi dodijelila Erasmus akreditaciju za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Akreditacija se dodjeljuje za razdoblje od 1. veljače 2023. do 31. prosinca 2027. 

Erasmus akreditacija dodjeljuje se ustanovama s dokazanom kvalitetom u provedbi  nacionalnih i internacionalnih projekata i projekata mobilnosti u svrhu poticanja strategije internacionalizacije.

Nositeljima Erasmus akreditacije pojednostavljene su prijave na KA1 i KA2 mobilnosti te će omogućiti strukovnim nastavnicima naše škole te sadašnjim i budućim generacijama učenika stjecanje novih kompetencija, osobni i profesionalni razvoj kroz obavljanje stručne prakse i stručno usavršavanje u ustanovama širom Europe.

Projekt vođen pod brojem 2022-1-HR01-KA120-VET-000110493 koji je predviđen za realizaciju u sklopu Erasmus akreditacije temeljen je na rsljedećim ciljevima:
1.  Osigurati stručno usavršavanje nastavnika kako bi se oni osnažili u svrhu usavršavanja kurikuluma i kvalitetnije provođenje strukovnog obrazovanja.
2. Omogućiti učenicima kvalitetnu stručnu praksu u području strukovnog obrazovanja s ciljem stjecanja određenih znanja i kompetencija kako bi se povećala njihova zapošljivost.
3.  Internacionalizacija škole sa ciljem obogaćivanje školskog kurikuluma novim izvannastavnim aktivnostima.
 
Kako bi realizirali navedene ciljeve, projektni tim će u sljedeće tri godine osigurati  stručnu praksu u inozemstvu za 56 učenika i 18 nastavnika  strukovnih predmeta.
Erasmus akreditacija nagrada je i veliko priznanje svim našim učenicima i nastavnicima koji sudjeluju u različitim nacionalnim i internacionalnim projektima u svrhu internacionalizacije naše škole.