prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

U svijetu online edukacija

Online edukacija sve su popularnije kao oblik cjeloživotnog usavršavanja. Različite učiteljske platforme nude brojne edukacije koje se mogu lako pratiti iz vlastitog doma i vlastitim tempom.

Naš prvi susret s masovnim online edukacijama započeo je tijekom školske godine 2018./2019. uključivanjem u Loomen edukacije. Nakon što smo uspješno riješile niz zadataka, ohrabrile smo se i odlučile potražiti i druge online edukacije. Našle smo ih na nekoliko europskih odgojno–obrazovnih platformi.

Sudjelujući u takvim masovnim online edukacijama uvidjele smo niz prednosti takvog tipa stručnog usavršavanja:

 • učenje vlastitim tempom
 • dostupnost edukativnih materijala
 • suradnja s kolegama iz cijele Europe
 • brza povratna informacija o kvaliteti rada od strane kolega i mentora
 • edukacija iz vlastitog doma
 • predavači iz cijele Europe
 • uvid u vlastiti napredak u edukaciji
 • odgovarajući certifikati za uspješno odrađene zadatke.

Na našem putu u online educiranju ponekad nam je nedostajao kontakt licem u lice s ostalim sudionicima i mentorima te je pretpostavljao poznavanje i korištenje digitalne tehnologije.

U našem internetskom traganju naišli smo na sljedeće platforme prilagođene učiteljima:

1. European Schoolnet Academy prva je europska platforma za besplatne masovne tečajeve za odgojno–obrazovne djelatnike. Ova platforma svoj doprinos odgoju i obrazovanja temelji na korištenju IKT–a u podučavanju. Svake godine nudi niz programa za profesionalni razvoj. Sudjelujući u tečajevima na njihovoj platformi učitelji prate inovacije u odgojno-obrazovnoj praksi, kontaktiraju s kolegama iz cijele Europe, dobivaju povratne informacije o svom radu od strane svojih kolega i mentora te za uspješno izvršene zadatke dobivaju certifikate o završenim tečajevima.

European Schoonet Academy edukacije modularnog su karaktera. Učitelj odabire tečajeve ovisno o ishodima koji su njemu postavljeni. Da bi dobio certifikat o uspješno završenom tečaju, polaznik mora završiti sve zadane module tečaja. Završna aktivnost obično uključuje izradu scenarija poučavanja koju recenziraju mentori ili ostali sudionici tečaja. Tečajevi obično traju od 3 do 8 tjedana.

2. School Gateway europska je internetska platforma za školsko obrazovanje pokrenuta u New Yorku 1986. godine. Oslanja se na snažna partnerstva s javnim školskim sustavom, medicinskim centrima, kulturnim institucijama, sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju koji je jedan od glavnih ciljeva EU. Edukacije na ovoj platformi putem modula razvijaju: ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, digitalne vještine, zajedničke vrijednosti i inkluzivno obrazovanje.

School Gateway portal nudi bezbroj mogućnosti poput sljedećih:

 • Resursi (mogu se pronaći brojne publikacije, članci stručnjaka, nastavni materijali te primjeri dobre prakse i projekti naših kolega u EU
 • Program Erasmus+ (povezan je na e -Twinning, zajednicu škola u Europi).
 • Online edukacije.

Edukacije mogu trajati i po nekoliko tjedana, a odvijaju se u modulima koji se otvaraju početkom tjedna. Svaki modul ima po nekoliko zadataka koje je potrebno riješiti. Unutar modula nudi se veliki broj primjera, video zapisa, uputa, digitalnih alata koji nam olakšavaju rješavanje zadataka. Polaznik edukacije na svom profilu može pratiti vlastiti napredak.

Uz pomoć padleta omogućena je komunikacija s kolegama prijavljenim na tečaj te suradničko učenje. Po završetku modula potrebno je napraviti i predati scenarij, napisati recenzije za tri različita scenarija polaznika koji se dobivaju slučajnim odabirom. Nakon završetka aktivnosti mentori pregledavaju scenarij polaznika, napisane recenzije te izdaju certifikat o uspješno završenom tečaju.

3. e-Twinning je europska platforma pomoću koje odgojno-obrazovni djelatnici mogu komunicirati i surađivati na projektima razmjenjujući znanja i iskustva. Osim rada na projektima nudi i stručna usavršavanja za učitelje. Učitelji mogu sudjelovati u mrežnim događajima i mrežnim seminarima. Mrežni događaji su kratki i intezivni tečajevi dok, sudjelujući na mrežnim seminarima putem video konferencija, učitelji mogu uživo učiti i raspravljati o raznim temama.

4. Portal Vijeća Europe za online učenje sadrži obrazovne materijale nekadašnjeg Programa Pestalozzi. Na portalu su predstavljeni tečajevi za samoučenje i interaktivni majstorski tečajevi. Polaznici sami biraju tečajeve koje žele pohađati, individualno određujući tempo rada. Majstorski tečajevi obuhvaćaju edukaciju u zajednici s ostalim kolegama i mentorima i njihovo trajanje se proteže na nekoliko tjedana.

5. Sveučilišni računarski centar- Srce

Tečajevi Srca omogućavaju stjecanje osnovnih znanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao što su:

 • osnovni i napredni rad s uredskim alatima (obrada podataka, proračunske tablice, prezentacije, baze podataka)
 • web tehnologija (osnove Java Scripta, uvod u HTML, uvod u CSS, WordPress)

Online tečajevi odvijaju se putem sustava za e–učenje. Polaznici samostalno odabiru mjesto i vrijeme kao i tempo kojim će prolaziti gradivo. Većina tečajeva se ne mentorira te se potvrda dobiva automatski po završetku. Srce organizira i zahtjevnije tečajeve za koje se potvrda dobiva nakon što su radovi u potpunosti pregledani.

6. Khana Academy je neprofitna organizacija osnovana 2008. godine. Pruža besplatno obrazovanje kroz kratke lekcije u obliku video zapisa iz područja matematike, znanosti (fizike, biologije, kemije) računarstva, društvenih znanosti i umjetnosti, ekonomije i financija, a postoji i rubrika s pripremama za razne testove. Na web stranicama dostupni su dodatni materijali i vježbe za učitelje.

7. Memrise je jezična platforma koja nudi preko 200 tečajeva za učenje stranih jezika na 16 različitih jezika. U svrhu što boljeg učenja koristi se mnemotehnika razmaknuta ponavljanja – omogućava memoriju velikog broja informacija, kao i primjenu flash kartica, povezivanje riječi i slike. Zadatci su popraćeni izgovorom izvornih govornika i klasificirani su prema težini (dopisivanje riječi, red riječi u rečenici…). Točnim odgovorima prelazi se na veći level. Potrebno ih je riješiti u zadanom vremenu.

8. Lingq je također jedna od popularnih platformi za učenje stranih jezika. Učenje se temelji na istovremenom slušanju video zapisa i čitanju tekstova koji se mogu odabrati iz „biblioteke“ ovisno o interesima. Alat za izgradnju riječnika temelji na samoprocjeni: novo, ne mogu se sjetiti, nisam siguran /sigurna, naučeno. Prednost ovakvog načina učenja je što se riječi u tekstu, ovisno o našoj samoprocjeni i rezultatima postignutim na rješavanju zadataka, označavaju različitim bojama.

Žutom pozadinom označene su riječi s kojima smo se susretali u prethodnim lekcijama, ali nismo sasvim sigurni u njihovo značenje i potrebno ih je još učiti, plavom pozadinom označene su potpuno nove riječi s kojima se do sada nismo susretali i ne znamo im značenje. Klikom na riječ kojom ne znamo značenje, dobivamo izgovor i prijevod. Lingq također nudi i alate za učenje vokabulara:

 • flashcards – prevođenje riječi na odabranom jeziku
 • zatvori testove – dodavanje riječi u rečenici koja nedostaje na temelju ponuđenih riječi
 • diktat – pisanje odslušanih riječi
 • više izbora – odabir točnoga prijevoda među četiri ponuđena.

Ova aplikacija omogućava i komunikaciju među polaznicima.