prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

U Tjednu globalnoga obrazovanja predstavljeni rezultati istraživanja u okviru projekta Vote4Democracy

Ove je godine u Ekonomsko-birotehničkoj školi, Slavonski Brod, prvi put obilježen Tjedan globalnoga obrazovanja/Global Education Week. Tema ovogodišnje manifestacije “Mir za planet. Planet mira!” promiče mir i održivost te upućuje na činjenicu da nema mira bez održivoga razvoja, niti održivoga razvoja bez mira.

Mlađi ambasadori EP-a iz Grčke, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske održali su sastanak na ESEP-u 17. studenog 2023., tijekom kojega su predstavljene aktivnosti provedene u listopadu i studenome u okviru eTwinningova projekta Vote4Democracy (Tricider rasprava o vještinama i međunarodno istraživanje o participativnoj demokraciji). Učenici su potom u trominutnim govorima izložili svoja promišljanja o povijesti, institucijama, vrijednostima i slobodama EU-a, ciljevima održivoga razvoja, obrazovanju za mir i očuvanje planeta, ljudskim pravima i aktivizmu u lokalnoj zajednici.

Mlađi ambasadori Europskoga parlamenta iz sedam škola ambasadorica iz Grčke, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske održali su sastanak na Europskoj platformi za školsko obrazovanje (ESEP) 17. studenog 2023. (11:00 – 12:00). Tijekom sastanka predstavljene su aktivnosti provedene u listopadu i studenome u okviru eTwinningova projekta Vote4Democracy, nakon čega su predstavnici školskih timova u trominutnim govorima izložili svoja promišljanja o povijesti, institucijama, vrijednostima i slobodama EU-a, ciljevima održivoga razvoja, obrazovanju za mir i očuvanje planeta, ljudskim pravima i aktivizmu u lokalnoj zajednici.

Novi eTwinningov projekt “Vote 4 Democracy Ambassadors”, koji na ESEP-u koordiniraju nastavnice Gabriela Ciolpan (rumunjska Tehnološke škole Lazar Edeleanu, Năvodari) i Ivana Opačak (EBŠ), usmjeren je na jačanje europske građanske pismenosti i poticanje (ne samo) mladih da izađu na izbore za zastupnike u Europskome parlamentu 2024. godine. Projekt je predstavljen tijekom Dana Erasmusa (na panou u prostoru škole i u tekstu OVDJE), kada je u tijeku bio međunarodni natječaj za izbor najkreativnijega projektnog logotipa i slogana te kada je službeno započelo međunarodno istraživanje vezano za projektnu temu.

U prvome dijelu (prvoga) online sastanka moderatorica Ivana Opačak predstavila je rezultate natječaja i pobjednički logotip, rad učenice iz Srednje škole Pakrac, a tijekom sastanka učenici su odabrali i službeni projektni slogan – “Vote 4 Democracy, Vote 4 People!”

Moderatorica je zatim predstavila rezultate online/Tricider rasprave o važnosti određenih životnih i profesionalnih vještina, koja je provedena u Europskome tjednu strukovnih vještina (23. – 27. listopada 2023.), a učenici/sudionici sastanka pozvani su da se do kraja dana uključe u istu (dostupnu na OVOJ poveznici).

Zatim je moderatorica predstavila Googleov dokument s cjelovitim rezultatima međunarodnoga istraživanja provedenog u listopadu i studenom 2023. s ciljem ispitivanja znanja i stavova sudionika (najvećim dijelom učenika) vezano za povijest EU-a, europske institucije i demokratske procese, kao i namjeru da izađu na izbore za zastupnike u Europskome parlamentu 2024. godine. Rezultati istraživanja poslužit će kao ulazna kartica u uvodnoj fazi projektnoga rada – jer pokazuju koliko učenici znaju (i koliko trebaju učiti) o određenim temama, ali i kao putokaz u osmišljavanju središnjih projektnih aktivnosti, osobito onih vezanih za organizaciju školskih izbornih kampanja. Googleov je dokument dostupan OVDJE.

U drugome su dijelu online sastanka učenici iz sedam škola ambasadorica Europskoga parlamenta iz četiriju europskih zemalja u trominutnim govorima izložili svoja promišljanja o prethodno dogovorenim temama, vezano za obilježavanje (i središnju temu aktualnoga) Tjedna globalnoga obrazovanja, redom kako slijedi:
– 17 ciljeva održivoga razvoja (SDGs) – Srednja škola europskih jezika “St Constantine – Cyril the Philosopher”, Ruse, Bugarska;
– Europske vrijednosti; Europske institucije i izbori 2024.; Obrazovanje za očuvanje planeta; Globalno građanstvo i obrazovanje (Građanski odgoj) – Teorijska škola ”Pontus Euxinus“, Lumina, Rumunjska;
– Europske slobode; Obrazovanje za mir – Tehnološka škola Lazar Edeleanu, Năvodari, Rumunjska;
– Simboli EU-a – Srednja škola Konjščina, Hrvatska;
– Članice EU-a i Schengenskoga područja – Srednja škola Pakrac, Hrvatska;
– Ljudska prava (i EU); Aktivizam u lokalnoj zajednici – Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Hrvatska;
– Povijest EU-a i temeljni ugovori; Područja djelovanja EU-a; Erasmus i eTwinning; Kompetencije za demokratsku kulturu – Viša srednja škola, Xanthi, Grčka.

Ekonomsko-birotehničku školu lijepo su predstavili mlađi ambasadori Europskoga parlamenta Lara Marjanović, Patricia Kolić i Ajdin Kuduzović, učenici 1. c razreda, koji su pripremili i izložili prekrasne govore “Human rights and the EU” i “Empowering through unity”. Lara i Ajdin predstavili su svoj volonterski angažman (u humanitarnim akcijama “72 sata bez kompromisa” i “Ekonomski kros”), istaknuvši važnost zajedničkoga djelovanja u lokalnoj zajednici. Patricia se osvrnula na UN-ovu Opću deklaraciju ljudskih prava i uputila na nužnost EU-a da se aktivnije uključi u zaštitu ljudskih prava, osobito migranata i djece u ratom pogođenim područjima.

Sastanku su nazočili i mlađi ambasadori EP-a iz 1. e razreda te učenici 2. b razreda, koji su, nakon što su i sami uspješno odradili izazov prvoga javnog govorenja na nastavi Hrvatskoga jezika, imali priliku čuti govore na engleskome jeziku i učiti o temama koje bi trebale biti važne svakome građaninu EU-a!