prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učenici OŠ Podmurvice u obilasku Land art staze na Ćićariji

Kao direktna posljedica stručnog usavršavanja učitelja u i o nordijskim obrazovnim sustavima i na tragu Škole za život, grupa učenika Osnovne škole Podmurvice iz Rijeke zajedno je s nekolicinom roditelja i parom kućnih ljubimaca obišla jedne subote Land art stazu na Ćićariji.

Oduševljenost načinom rada školskih sustava nordijskih zemalja koji smo imali prilike upoznati putem Erasmus+ KA1 projekta Vjetar u leđa, potakla nas je na planiranje i provedbu kurikulumske aktivnosti pod nazivom Gledaj svijet oko sebe! Osnovna ideja aktivnosti je povezati nastavne sadržaje u prirodnoj stvarnosti osvješćujući ideju učenja za život umjesto popularnog učenja za ocjene.

U nordijskim zemljama učitelji imaju visok stupanj autonomije u planiranju redosljeda i dužina te vremenskog perioda obrade pojedine teme, što rezultira time da se teme koje omogućuju obradu u prirodnoj stvarnost upravo tako i obrađuju – u korelaciji svih relevantnih nastavnih predmeta i van školskih zidova. Donekle vezani krutošću i opterećenošću našeg školskog sustava te uvriježenom učenju za ocjenu željeli smo izaći iz školskog okvira, što smo učinili tako da smo kurikulumsku aktivnost osmislili kao neobaveznu vikend aktivnost.

Povezali smo prirodoslovno, društveno-humanističko, tehničko i informatičko, tjelesno i zdravstveno područje kao i zdravlje, sigurnost i zaštitu okoliša s ciljevima proučavanja prirodnih i društvenih elemenata u prostoru te njihovog odnosa, podizanja svijesti o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih te potrebu očuvanja prirode i zaštite okoliša, razvijanja sposobnosti kritičkoga mišljenja i rješavanja problema, socijalne kompetencije i timskog rada, uvježbavanja informatičke pismenosti, vještine usporedbe i uporabe informacija te osposobljavanja za samoučenje.

Land art staza na Ćićariji relativno je nova staza iz srpnja 2016. godine, koja kroz svoju vodeću misao  razvijanja svijesti o značaju povezanosti čovjeka i prirode objedinjuje sve navedeno: kružna staza sa svojih 20 umjetničkih točaka land i rock arta pruža savršen izvor za uvježbavanje, ponavljanje, povezivanje, osvještivanje, učenje i poučavanje različitih nastavnih sadržaja. Staza prolazi južnim predjelima Ćićarije i svojim instalacijama progovara o vapnenačkim izdancima u jesenskoj šašiki, pojilištima, glagoljici, slavenskoj mitologiji, bjelogoričnim i crnogoričim vrstama drveća, bioraznolikosti, pozitivnom i negativnom utjecaju čovjeka na prirodu, ovčarstvu, fosilima, književnosti, trokutima, mahovini i lišajevima, suhozidima, pa čak i uskočko-mletačkom ratu koji se vodio na ovim prostorima.

Osim nedvojbeno višestruko korisne fizičke aktivnosti, učenici mogu sudjelovati u preliminarnom istraživanju i pripremi izlaganja za pojedine točke, voditi dio puta na terenu prateći oznake staze, prikupljati uzorke biljaka, zemlje ili stijenja, crtati fosile, biljke ili životinje, snimati trag hodanja, orijantirati se po karti ili s GPS-om, snimati fotografije ili video isječke, prevoditi s glagoljice te na kraju sve to objediniti i diseminirati putem školskog panoa ili IKT tehnologija.

Istraživanja pokazuju da zapamtimo 30% onoga što čujemo, 40% od onoga što vidimo, a 60% onoga što napravimo. A kada se to sve objedini u opuštenom i prirodnom okruženju, korist je nemjerljiva.