prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Učenička zadruga kao model poduzetništva

Učenička zadruga Dalya je dragovoljna i interesna učenička organizacija, koja je član Učeničkog zadrugarstva Hrvatske. Predstavlja radno-proizvodnu organizaciju, u koju su osim učenika uključeni nastavnici škole, roditelji i članovi lokalne uprave i samouprave.

Suradnja kao koncept je prisutna od najranijih dana povijesti. Ljudi su davno prije naučili da radeći zajedno mogu postići više nego svatko pojedinačno. Povijest ljudske suradnje je vjerojatno starija od povijesti konkurencije.

Na svjetskoj razini, moderne zadruge se razvijaju već 200 godina. U mnogim zemljama, kao npr. Švedska i Japan, poslovanje zadruga igra značajnu ulogu u njihovim gospodarstvima. Što je još važnije, zadruge postoje širom svijeta omogućujući dobra i usluge koje bi inače bile nedostupne.

Učenička zadruga je model poduzetništva namijenjen učenju. On omogućuje oponašanje svih aktivnosti stvarnog poduzeća. Cilj djelovanja učeničke zadruge je usmjeren na prenošenje praktičnog proizvodnog, trgovačkog znanja, na poteškoće koje učenici mogu imati pri poslovanju u stvarnom poduzeću. Svako gospodarstvo ima svoj reprodukcijski proces koji uvijek započinje s proizvodnjom i završava s fazom potrošnje. Cilj učeničkih zadruga je pokrenuti jedan dio proizvodnje i u svojim školama te finalnim proizvodima zadovoljiti potrebe na tržištu. Proizvodnja je najvažniji element u cijelom procesu i učenička zadruga želi toj proizvodnji dati duh poduzetništva. Učenička zadruga kao presjek škole i njezina okruženja, osobito na području gospodarstva pridonose ugledu škole. To se može iskoristiti u potrazi donatora, tvrtke partnera i slično. Rad u učeničkim zadrugama potiče poduzetničko razmišljanje i djelovanje. Učenicima se približava poduzetnički način života.  Poduzetnikom se uči postati. Poduzetnik nije heroj. Poduzetnik uvijek pravi nove greške, ali on ne ponavlja greške.  Učenici poduzetnici roje ideje, prepoznaju prilike iz okoline, a prilike pretvaraju u pothvat.

Proces učenja u zadruzi prvenstveno potiče suradnju između poslovnih partnera (drugih učeničkih zadruga, dobavljača, kupaca) koja jako motivirajuće djeluje na učenike. Učenicima je dobit u zadruzi sporedna stvar, a najznačajnije iskustvo je stjecanje osjećaja odgovornosti: usuditi se napraviti korak dalje, biti sigurni u sebe.

Metode učenja o zadruživanju nastoje smanjiti suparništvo i individualizam u razredima nagrađujući učenike na osnovu izvedbe svakog pojedinca u njihovoj grupi. Učitelji nose autoritet i odgovornost za vođenje grupe te prenose smjernice učenicima. Metode poučavanja trebaju omogućiti svakom pojedinom učeniku da da svoj doprinos timu, te da u njemu svi imaju ravnopravne uloge.

Metode učenja o zadruživanju izričito imaju korist u podijeljenim školama npr. kod učenika različitog rasnog ili etničkog podrijetla jer poboljšavaju međugrupne odnose. Srednja škola Dalj obrazuje učenike na pismu i jeziku srpske nacionalne manjine, ali u školi je ostvaren suživot i drugih različitih nacionalnosti. Ističemo to kao našu prednost. Kada učitelj ili nastavnik postavi zadatak učenicima da rade zajedno, njima je poslana jaka, pozitivna poruka u smislu međugrupnih odnosa.

Učenička zadruga Dalya – primjer dobre prakse

Na temelju članka 39. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama  (Narodne novine broj 87/2008.) i na temelju Statuta škole, Školski odbor Srednje škole Dalj donio je na sjednici 13. travnja 2007. godine odluku o osnutku Učeničke zadruge Dalya.

Učenička zadruga Dalya je dragovoljna i interesna učenička organizacija, koja je član Učeničkog zadrugarstva Hrvatske. Predstavlja radno proizvodnu organizaciju u koju su osim učenika uključeni nastavnici škole, roditelji i članovi lokalne uprave i samouprave. Učenici uključeni u zadrugu kroz 10 različitih sekcija, pod vodstvom nastavnika mentora, razvijaju svoje interese i sposobnosti te stječu, produbljuju i primjenjuju biološka, tehnička, gospodarska, društvena i srodna znanja iz područja vezanih za cjelokupni proizvodni proces, od njegovog planiranja do tržišnog i drugog načina vrednovanja rezultata rada.

Vizija je učeničke zadruge Dalya napraviti zaokret od tradicionalnog načina prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja i vještina koje će učenicima omogućiti djelovanje, rad i život u suvremenom društvu. Učenje putem zadrugarstva je novi model u suvremenom obrazovanju koji stavlja na iskušenje ne samo nastavnike već i učenike.

Učenička zadruga Dalya želi da iz škole i zadruge izađu učenici poduzetnici, koji će biti sposobni pokretati aktivnosti radi postizanja određenog cilja, uz preuzimanje rizika i odgovornosti. Ciljevi i zadaci koji omogućavaju ispunjenje vizije jesu:

  • razvijanje pozitivnog odnosa prema radu:
  • povezivanje nastave s proizvodnim i drugim društveno korisnim radom
  • stvaranje boljih uvjeta za život i rad u školi
  • ostvarivanje dobiti i raspodjela dobiti sukladno Pravilima učeničke zadruge
  • razvijanje svijesti o timskom radu i međusobnom pomaganju
  • stjecanje znanja za samostalno stvaralaštvo
  • razvijanje svijesti o načinima i potrebama očuvanja prirode

Cjelokupno poslovanje zadruge obuhvaća 10 različitih sekcija, baziranih na poljoprivrednoj ekološkoj proizvodnji. Svakom sekcijom zadruge upravlja nastavnik mentor koji svojim iskustvom pomaže u usavršavanju manje iskusnih učenika i priprema ih za buduće tržište rada. Početkom školske godine svi nastavnici mentori se sastaju kako bi kompletirali cjelokupni Godišnji plan i program rada, sastavili Školski kurikulum učeničke zadruge i međusobno uskladili svoje ciljeve. Godišnjim planom i programom zadruge utvrđuju se aktivnosti, njihovi nositelji i vremenik aktivnosti. Tako je npr. jedna od važnijih aktivnosti  obvezno mjesečno usavršavanje svih članova zadruge koje vode stručnjaci iz pojedinih nastavnih područja. Na ovaj način želi se učenike poljoprivrednih zanimanja temeljito upoznati sa osnovama poduzetništva, osnivanjem poduzeća, prezentacijskim vještinama, govorništvom i slično. Učenici stječu znanja i vještine iz segmenta poljoprivredne struke, ali im nedostaje ekonomski dio. 

Nakon kompletiranog Plana i programa rada za nadolazeću školsku godinu slijedi raspisivanje natječaja za posao za radna mjesta direktora. Direktori sekcija biraju se iz redova učenika, a pravo prijave na natječaj imaju svi učenici škole bez obzira na zanimanje koje su upisali. Od prijavljenih kandidata se očekuje komunikativnost, spremnost na timski rad i preuzimanje rizika, inovativnost i kreativnost, a kandidati se biraju na temelju obavljenog razgovora za posao na kojem su prisutni potencijalni direktor, tajnik, voditelj zadruge i mentor odgovarajuće sekcije. S odabranim učenikom direktorom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju jedne školske godine. Po isteku ugovora, učenik direktor može se prijaviti sljedeće školske godine na isto ili neko drugo radno mjesto. Dobrovoljno se prijavljuju na radno mjesto u onoj sekciji koja najviše odgovara njihovim interesima i željama. Tako se dobiva prohodnost i cirkulacija učenika. Iskustvom se dokazalo da učenici, kako sazrijevaju, apliciraju za zahtjevnija radna mjesta.

Učenici direktori promatraju se kao cjelovite ličnosti koje planiraju, stvaraju i odlučuju. U sklopu svojih zaduženja dužni su voditi mjesečnu evidenciju o odrađenom poslu u sklopu zadruge, koju zadnji radni dan u mjesecu ovjerava nastavnik mentor svojim potpisom i dostavlja voditelju učeničke zadruge. Voditelj zadruge na temelju mjesečne evidencije obračunava plaću za učenike. Prema Pravilima Učeničke zadruge mjesečno mora biti  minimalno 12 odrađenih sati kako bi se mogla isplatiti plaća učenika direktora.

Učenici se pored stručnih usavršavanja u školi, redovno vode i na stručne ekskurzije kako bi se dodatno proširilo njihovo znanje. Stručno usavršavanje izvodi se u školi i izvan institucije: farma muznih krava Mala Branjevina (Žito d.o.o.), Hrvatska udruga poslodavaca, slijede posjeti Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, Sajamu lova i ribolova u Osijeku, BIOS – poduzetnički inkubator u Osijeku, Karolina rasadnik voćnih sadnica, Poljoprivredni institut Osijek, BBoil – proizvodnja biljnih ulja. 

Temelj uspjeha učeničke zadruge Dalya je organizacijska struktura koja se temelji na principu poslovanja “učenik (direktor) – nastavnik (mentor)”. Struktura podrazumijeva da nastavnici i učenici moraju biti aktivni i motivirani za različite izazove koji se neizbježno pojavljuju. Od učenika se zahtijeva da poduzmu čvrste i velike korake, kao što je to slučaj u bilo kojem pravom poduzeću, i tada je poželjno imati uz sebe dobrog mentora na kojeg se može osloniti, ali dobiti i adekvatan savjet. Mentori sa svojim iskustvom nastoje učenicima otvoriti cijeli novi svijet. Rezultat toga je da učenici otkriju kako velike stvari i veliki koraci poput traženja kupaca, dobavljača i načina promoviranja, ipak nisu tako teška stvar kako im se na početku činilo. Učenici direktori imaju redovite sastanke tijekom cijele školske godine na kojima se detaljno analizira cjelokupno poslovanje, raspravlja o novim idejama i načinima rješavanja određenih problema. Na sastancima su redovno prisutni i mentori u ulozi promatrača i eventualnog savjetnika. Ovaj način poslovanja omogućava pripremanje učenika za poslovne aktivnosti koje ih čekaju u budućnosti.

U sklopu zadruge proizvode se alkoholna i bezalkoholna pića na bazi jagode, kruške, jabuke, kajsije, pekmez i slatko od jagode, lavanda, eterična ulja od lavande i med, rasadni materijal, craft pivo, voćni sokovi, pilići.  Najpoznatiji proizvod Zadruge  je vino od jagode, dobitnik nagrade za Naj proizvod na Državnoj smotri učeničkih zadruga 2013. godine.

Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede 2017. godine odobren nam je projekt u okviru mjere promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi koji nam je omogućio da otvorimo Akademiju poduzetništva i učeničkog zadrugarstva, Muzej okusa Dalya – vinski podrum, knjižnicu sjemena, nabavu postrojenja za pravljenje sokova, craft piva, inkubator za jaja i traktor s priključcima.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) dodijelila je priznanje i novčanu nagradu učeničkoj zadruzi za poduzetničku ideju “Ulje od rajčice – delikatesa i kozmetički proizvod” 2019. godine.

Bitna karakteristika učeničkog zadrugarstva leži u svojstvu dobrovoljnosti. Učenici svojom voljom odlučuju hoće li se pridružiti u radu učeničke zadruge ili ne. Poseban oblik promocije naših proizvoda provodi se u okviru međunarodnih projekata naše škole. Sastavni dio svih projektnih aktivnosti su proizvodi učeničke zadruge tako se povećava međunarodna vidljivost naših proizvoda.

Ovdje možete pogledati videozapis Srednje škole Dalj.