prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje škole: Dokumentacija za ostvarivanje dodatnih bodova/prava prednosti

Mole se svi kandidati da provjere status dokumentacije za dodatne bodove odnosno prava prednosti. Status se može provjeriti pod karticom “Dodatni bodovi/prava prednosti”. Važno je da kandidati dokumentaciju prenesu na sustav do 1. 7. 2022., dok će se dokumentacija obrađivati do 4. 7. 2022. Kandidatima kojima dokumentacija do tada neće biti prihvaćena neće steći dodatni bod odnosno pravo prednosti na konačnom rangiranju 9. 7. 2022. Koja je dokumentacija važna za ostvarivanje dodatnih bodova odnosno prava prednosti može se pronaći u publikacijama pod poglavljem Poseban element.

Kandidati za prijenos dokumentacije mogu odabrati jedan od tri načina:

  • automatsku provjeru
  • osnovna škola učitava dokument
  • kandidat sam učitava dokument

S obzirom na način prijenosa dokumentacije, mogući statusi provjere dokumentacije su:

  • Nije učitano – označava da učenik ili osnovna škola nisu učitali dokument u sustav
  • Učitano – označava da su učenik ili osnovna škola učitali dokument u sustav
  • Privola nije dana – ako je kandidat zatražio automatsku provjeru dokumentacije, potrebno je da se roditelj prijavi u aplikaciju na srednje.e-upisi.hr i da odabere “Prijava” i “Prijava preko NIAS-a”. Nakon toga, roditelj na kartici “Privola” može dati privolu za obradu podataka
  • Privola je dana – ako je kandidat zatražio automatsku provjeru dokumentacije i roditelj je dao privolu
  • Neprovjereno – ako je odabrana automatska provjera, označava da je zahtjev još uvijek u statusu provjere kod drugih servisa, a ako je dokumentaciju prenio kandidat ili škola, označava da osnovna škola još nije utvrdila relevantnost dokumenta i prihvatila dokumentaciju u sustavu
  • Prihvaćeno – označava da je dokumentacija obrađena i prihvaćena
  • Nije prihvaćeno – označava da je dokumentacija obrađena i odbijena