prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje škole: Dokumentacija za ostvarivanje dodatnih bodova/prava prednosti

NISpuSŠ moli sve kandidate, a posebno kandidate s teškoćama u razvoju, da provjere status dokumentacije za dodatne bodove odnosno prava prednosti. Status mogu provjeriti pod karticom “Dodatni bodovi/prava prednosti”. Napominje se kako je važno da kandidatima s teškoćama u razvoju relevantna dokumentacija bude prihvaćena najkasnije do 20. 8. 2022. u 10 sati.

Kandidatima s teškoćama u razvoju kojima dokumentacija do tad neće biti prihvaćena neće steći dodatni bod odnosno pravo prednosti na rangiranju za kandidate s teškoćama u razvoju.

Rok je za unos dokumentacije za dodatne bodove odnosno ostvarivanje prava prednosti za redovite kandidate u srijedu, 24. 8. 2022. u 12 sati.

Kandidati za prijenos dokumentacije mogu odabrati jedan od tri načina:

  • automatsku provjeru
  • osnovna škola učitava dokument
  • kandidat sam učitava dokument

S obzirom na način prijenosa dokumentacije, mogući statusi provjere dokumentacije su:

  • Nije učitano – označava da učenik ili osnovna škola nisu učitali dokument u sustav
  • Učitano – označava da su učenik ili osnovna škola učitali dokument u sustav
  • Privola nije dana – ako je kandidat zatražio automatsku provjeru dokumentacije, potrebno je da se roditelj prijavi u aplikaciju na srednje.e-upisi.hr i da odabere “Prijava” i “Prijava preko NIAS-a”. Nakon toga, roditelj na kartici “Privola” može dati privolu za obradu podataka
  • Privola je dana – ako je kandidat zatražio automatsku provjeru dokumentacije i roditelj je dao privolu
  • Neprovjereno – ako je odabrana automatska provjera, označava da je zahtjev još uvijek u statusu provjere kod drugih servisa, a ako je dokumentaciju prenio kandidat ili škola, označava da osnovna škola još nije utvrdila relevantnost dokumenta i prihvatila dokumentaciju u sustavu
  • Prihvaćeno – označava da je dokumentacija obrađena i prihvaćena
  • Nije prihvaćeno – označava da je dokumentacija obrađena i odbijena