prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje škole: Drugi prioritet prvog stranog jezika i nezadovoljavanje uvjeta predznanja stranog jezika

Primijećeno je kako je velik broj kandidata kao drugi prioritet prvog stranog jezika naveo strani jezik za koji ne zadovoljavaju preduvjete predznanja tog jezika.

Prilikom prijave programa, kandidati odabiru opcije za prvi strani jezik i, ovisno o ponudi škole, drugi strani jezik. Škole koje u ponudi imaju više stranih jezika mogu postaviti da se za prvi strani jezik može odabrati i drugi prioritet prvog stranog jezika. Kandidati koji odaberu drugi prioritet za prvi strani jezik moraju ispunjavati preduvjet poznavanja i tog jezika za upis u taj program.

Odabir drugog prioriteta prvog stranog jezika je namijenjen kandidatima koji žele upisati prijavljeni program bilo da uče prvi prioritet prvog stranog jezika ili drugi.

Zato se svim kandidatima koji nemaju predznanje drugog prioriteta prvog stranog jezika preporuča brisanje tog stranog jezika kako bi ispunili preduvjet poznavanja stranog jezika za upis u taj program. Drugi prioritet prvog stranog jezika može se obrisati pod karticom “Moj odabir” i klikom na “Predmeti” za određeni program.

Primjer:

Marko je u osnovnoj školi od 5. do 8. razreda kao prvi strani jezik učio engleski i time Marko zadovoljava kriterij predznanja engleskog stranog jezika. Marko je prijavio jednu školu kao svoj prvi prioritet i pritom za prvi strani jezik (prvi prioritet) odabrao engleski jezik, a za prvi strani jezik (drugi prioritet) njemački jezik. Marko nije učio njemački jezik u osnovnoj školi i nije izašao na provjeru predznanja iz njemačkog jezika za prijavljenu srednju školu i sad nema zelenu kvačicu za “Predznanje prvog stranog jezika” pod “Moji rezultati” za svoju školu. Marko je zatim obrisao drugi prioritet prvog stranog jezika (njemački) i za jedan sat (nakon osvježavanja ljestvica poretka) Marko zadovoljava sve preduvjete za upis željene škole.