prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje škole: Objava konačnih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, 27. kolovoza 2022. godine u 12 sati, ljestvice poretka postale su konačne. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa samo u onaj program na kojem su u tom trenutku svrstani na ljestvici poretka unutar upisne kvote, a sukladno ostvarenom broju bodova.

Upisnice su dostupne na kartici Moji rezultati od petka, 27. kolovoza nakon 12 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati upisnicu (na kartici “Moji rezultati”), potpisati je te učitati u sustav doutorka, 30. kolovoza u 18 sati.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika). Također, na upisnici je potrebno unijeti sve potrebne podatke koji nisu na njoj automatski popunjeni, potom je potpisati i učitati u sustav ili proslijediti srednjoj školi koja će je učitati u sustav.

Upisnice koje nisu ispravno popunjene i potpisane neće moći biti prihvaćene kao dokaz upisa. Učenik potpisanu upisnicu, u slučaju da je nije u mogućnosti sam učitati u sustav, može dostaviti srednjoj školi koja će je potom učitati u sustav. Neovisno o načinu na koji je učenik dostavio upisnicu, srednja škola će istu pregledati i, ako je ispravna, verificirati u sustavu. Učenik može status verifikacije upisnice pratiti na svom sučelju na kartici Moji rezultati.

Kod učenika koji su paralelno prijavili i jedan ili dva umjetnička programa, a unutar kojih su, također, ostvarili pravo upisa, na kartici Moji rezultati prikazat će im se i gumb Upisnica – paralelni program, odnosno Upisnica – drugi paralelni program. Učenik i njegov roditelj dužni su potpisati i ove upisnice te ih na jednak način učitati u sustav ili dostaviti srednjim školama u kojima su ostvarili upis.

Nakon 12 sati, kraj obrazovnoga programa za koji kandidat ostvaruje pravo upisa, u stupcu Pravo upisa, stajat će zelena kvačica, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stajat će “-“. Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno:

  • liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do 30. rujna 2022.),
  • dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu),
  • ugovor o naukovanju za JMO programe (pri upisu ili najkasnije do 30. rujna 2022. godine).

Navedene dokumente učenici dostavljaju srednjoj školi u razdoblju od 29. do 30. kolovoza 2022. godine.

VAŽNO: NISpuSŠ napominje da srednje škole za osobnu dostavu potrebne dokumentacije same određuju točne datume i vrijeme unutar ovdje predviđenog razdoblja (29. do 30. kolovoza) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.