prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zašto koristiti portfolio u nastavi?

Uspijemo li motivirati učenike na izradu (e)portfolia, na dobrom smo putu naučiti ih sistematičnosti, odlučnosti, jačanju volje i upornosti. 

Portfolio je izvedenica iz engleskog jezika dok je njezin sinonim portfelj izvedenica iz francuskog jezika. Nema doslovnog prijevoda, a predstavlja zbirku radova koji se prikupljaju duži vremenski period s ciljem predstavljanja napretka, razvoja i postignuća pojedinca. Primjena portfolia u nastavi nastavniku pruža dodatni način kontinuiranog praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća i evaluaciju samih ishoda učenja, dok  učenicima služi za podizanje svijesti o vlastitu radu i napretku u određenom području. Izrada portfolia zahtjeva sistematičnost i kontinuitet jer predstavlja kronološki razvoj i napredak u radu. Izraditi portfolio možemo kroz četiri temeljne aktivnosti: sakupljanje potrebnih sadržaja i materijala, odabir i selekcija najadekvatnijih stavki, kritički osvrt na odabrane stavke te povezivanje različitih područja života (osobno područje s područjem obrazovanja i usavršavanja).

Nekada su djeca imala različite vrste hobija poput sakupljanja salveta, razglednica, telefonskih kartica, poštanskih markica kroz koje su širila svoje znanje, vještine i iskustvo, kombinirajući osobno zadovoljstvo, slobodno vrijeme i komunikaciju s djecom istih interesa. Bavljenje hobijem pridonosilo je intelektualnom, duševnom i društvenom razvoju djece. Hobi predstavlja osvježenje svakodnevne rutine, njime se razvijamo i upoznajemo svoje dobre strane. Na žalost, pod izlikom nedostatka slobodnog vremena, sve manje djece bavi se nekom vrstom hobija. Međutim hobi, koji god odabrali, nije gubitak vremena već je kvalitetno ulaganje u samoga sebe.

Ali, kakve veze ima portfolio i hobi? Upravo u tome, što izrada portfolia može postati hobi. Na nastavnicima je upoznati učenike s mogućnostima rada na portfoliu i implementacija portfolia u nastavu. Kada svladaju rad na portfoliu, učenici u svoje slobodne vrijeme mogu izrađivati vlastite portfolie ovisno o svojim interesima.

Ne možemo zanemariti činjenicu da naša djeca žive u digitalnom dobu. Klasične igračke, knjige, albume, zamijenili su tableti, pametni telefoni, računala. Protiv toga ne možemo, ali ono što možemo je, iskoristiti sve to za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Mi kao nastavnici, djecu moramo usmjeravati na pozitivne mogućnosti i koncepte digitalnog građanskog života. Tako i portfolio možemo kreirati u digitalnom obliku, iskoristiti potrebu djece da se izražavaju i u virtualnom svijetu te na taj način spojiti sve pozitivne strane portfolia s uporabom digitalne tehnologije.

E- portfolio (elektronički portfolio) koristi se digitalnom tehnologijom i omogućuje prikupljanje, selekciju, klasifikaciju i organizaciju sadržaja u različitim formatima (tekst, audio, video, grafika). Na taj se način pasivna informacija transformira u dinamičnu koju možemo razvijati i dijeliti na različite načine. E-portfolio može imati višestruke načine korištenja i samim time višestruku svrhu. Učenici i nastavnici mogu koristiti e-portfolio za radni ali i za privatni prostor. I nastavnik i učenik u radnom prostoru kojega mogu učiniti javnim, svoje radne materijale mogu podijeliti sa učenicima, ali i sa drugim nastavnicima. Dijeljenje materijala  predstavlja oblik socijalizacije i interakcije i s pravom e-portfoliu daje naziv „akademska društvena mreža.“ E-portfolio se u privatnom prostoru može koristi za planiranje osobnog razvoja i za izradu životopisa.

Konkretna primjena e-portfolia u nastavi može biti  nastavna aktivnost koja omogućava provjeru znanja kroz izradu mrežne stranice na kojoj učenici prikazuju svoj uradak (seminarski rad, domaća zadaća, istraživački rad…). Nastavnici i drugi učenici takav uradak mogu komentirati i davati određene sugestije i smjernice. Aktivnost može biti individualna, a može biti i kroz rad u skupinama, odnosno kroz suradničko učenje. Sustavnim i permanentnim davanjem povratnih informacija učenicima, učimo ih da kontinuirano procjenjuju i analiziraju vlastiti rad i učenje, te na osnovu dobivenih rezultata donose odluke o daljnjim aktivnostima. Na taj način učenici  preuzimaju odgovornost za svoj rad, a sve s ciljem postizanja što boljih rezultata. Bez obzira koristimo li e-portfolio kao digitalnu mapu, nastavnu aktivnost ili kao pedagoški alat, neosporne su njegove prednosti, a samim time i potreba njegovog uvođenja u nastavni proces. E-portfoliu možemo pristupiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Sadržaje možemo ispravljati, uređivati, i prilagođavati, publicirati, dijeliti. Možemo pratiti osobni napredak ili napredak naših učenika te planirati buduće aktivnosti. Iza kraj, možda je najvažnija odlika e-portfolia staviti učenika u središte procesa učenja, što predstavlja korak ka cjeloživotnom učenju.

Postoji mnogo alata za izradu e-portofolia, od pojedinačnih aplikacija do cijelih sustava. Alati za e-portfolio mogu se podijeliti  u samostalne i one koji se kao moduli ugrađuju u neke od sustava za e-učenje. Sustavi za e-portfolio otvorenog koda su: Mahara, Elgg i E-Pearl. Komercijalni su sustavi npr.: PebblePad, PaperFree, iWebFolio, a moduli za e-portfolio integrirani u sustave otvorenog koda LMS, CMS: Moofolio, Exabis, Drupal, Plone. U besplatne alate za izradu e-portoflia spadaju WordPress i Google Sites  dok su komercijalni alati FrontPage i Dreamweaver.

Centar za e-učenje (SRCE), uspostavio je i održava sveučilišni sustav za e-učenje Merlin. Merlin je zajednička, svima dostupna platforma za projekte primjene e-učenja u nastavi i temelji se na sustavu otvorenog koda Moodle prilagođenom potrebama korisnika. Virtualno okruženje za e-učenje Merlin sastoji se od sustava za e-učenje Merlin, sustava za webinare i e-portfolio sustava. Održavaju ga djelatnici Centra za e-učenje, osiguravajući pouzdan i neprekidan rad sustava, njegovu dostupnost sveučilišnim ustanovama, nastavnicima i studentima, uz pružanje tehničke podrške pri uporabi sustava. U sustav prijavljuje se putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr koji učenicima i nastavnicima dodjeljuje matična ustanova. Poveznica za izradu e-portfolia pri sustavu za e-učenje Merlin: https://moodle.srce.hr/eportfolio/

I za kraj, vratimo se na hobi. Ukoliko uspijemo motivirati učenike na izradu (e)portfolia, na dobrom smo putu naučiti ih sistematičnosti, odlučnosti, jačanju volje i upornosti. Omogućit ćemo im razvijanje kreativnog potencijala, osigurati samoizražavanje te probuditi strast za učenjem i usvajanjem novih vještina. Prikupljanje materijala koji su pokazatelj napretka i svega onoga u čemu je netko zaista dobar, sjajna je polazna točka za uspješan rad. (e)portfolio može biti nova vrsta hobija kojim se možemo baviti permanentno. Stvorena zbirka radova koristit će pri razumijevanju naših aktivnosti kroz naš razvojni put i usmjeriti nas na daljnji rad, učenje i napredovanje.

„Škola nije kraj nego tek početak obrazovanja“ (Calvin Coolidge)