Jasmina Sukalić
Međunarodni volonterski projekt “72 sata bez kompromisa”

Europski tjedan vještina 2019. u Srednjoj školi Glina

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ove se godine obilježava od 14. do 18. listopada 2019. Svrha mu je strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta učiniti privlačnijim kroz razna događanja koja se održavaju u cijeloj Europi – na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.